تبریزبیدار
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۸:۲۵ شناسه خبر : ۱۰۶۵۴۷۳

جلوه های سفره های ماه رمضان تبریزی ها؛

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

رمضان در هر شهری رنگ و بوی متفاوتی دارد و در آذربایجان و خصوصا تبریز که شهره ی پخت انواع شیرینی هاست، خرید نان افطاری یکی از جلوه های متفاوت سفره های ماه رمضان شهروندان تبریز است. گزارش تصویری تبریز بیدار از مراحل پخت این نان ها را در یکی از قنادی های تبریز مشاهده می فرمایید.

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

Image title

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

Image title

Image title

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار

پخت نان افطاری در قاب دوربین تبریزبیدار


Image title


نظرات

مینا اذری
IR

سلام فیلم اموزش نان رمضان ومواد کامل ان را بگویید البته نان رمضان قنادی را میخواهم