تبریزبیدار
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰:۳۹ شناسه خبر : ۱۰۷۵۹۵۸

بابایی اقدم در گفتگو با تبریزبیدار:

انتخابات هیات رئیسه قربانی سیاسی کاری شد / وقت کشی تعمدی بود

بابایی اقدم در گفتگو با تبریز بیدار در خصوص اتفاقات جلسه امروز شورا گفت: انتخابات هیات رئیسه قربانی سیاسی کاری های شد.

فریدون بابایی اقدم در گفتگو با تبریز بیدار  در خصوص اتفاقات جلسه امروز شورا و عدم برگزاری انتخابات هیأت رئبسه گفت: چون این موضوع بعنوان آخرین دستور جلسه نوشته شده بود، تعمدی وجود داشت تا انتخابات هیأت رئیسه امروز برگزار نشود.

وی در خصوص علت این تعمد گفت:  اعضای حاکم بر هیات رئیسه هنوز به جمع بندی نهایی درخصوص انتخاب یک فرد از داخل طیف خود نرسیده اند تا برای این فرد رای جمع کنند و کاملا هدفمندانه و با نیت وقت گرفتن به این جلسه آمده بود.


وی ادامه داد: لذا من اعتراض کردم و اعتراضم هم کاملا بجا و قانونی بود، و این ها پیش بینی نمی کردند که دستور جلسه دوم و سوم که مربوط به گزارش ما بود، حذف شده و زمان برای انتخاب هیأت رئیسه برسد و مشاهده کردید که تنفس ۱۵ دقیقه، ۴۰ دقیقه طول کشید و بعد از اتمام زمان تنفس نیز برخلاف ماده ۴۸ که حداکثر زمان جلسه از شروع تا پایان ۴ ساعت است، عملا زیر پا گذاشته شد و انتخابات هیات رئیسه قربانی خودخواهی ها و سیاسی کاری های شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هفته بعد نیز همین داستان تکرار خواهد شد یا انتخابات برگزار می شود، گفت: در فوتبال گاها داورانی انتخاب می شوند که تا زمانی که گل زده نشود، سوت پایان را نمی زنند. این ها نیز تا زمان حصول نتیجه و اینکه نفرات خود را اقناع کنند تا به نفر مورد نظر رای دهند، این ماراتن را ادامه می دهند.