تبریزبیدار
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۲:۳۶:۲۵ شناسه خبر : ۱۰۷۶۱۷۴

یادداشت وارده؛

هیات های محله را دریابیم!

هیئاتِ مردم محور و محله محور برکتِ مستمر دارند و به معنی حقیقی کلمه، کار اجتماعی می کنند.

یادداشت وارده تبریز بیدار / غلامرضا سیفی

چند سالی است به مدد فضای مجازی و تزریق پول و امکانات، توجه و تمرکز به سمت هیات های پرطمطراق میل کرده و همین امر به فعالیت هیات های محله ای آسیب زده است.

آنهایی که اساساً تکلیف شان با خود و هدف و کارکرد هیئات معلوم نیست، جا زده اند و از هضم شدن در دل هیات های بزرگ ناخودآگاه استقبال می کنند اما آنهایی که می دانند دنبال چه اند و با کارکرد هیئات محله محور آشنایند قرص و محکم ایستاده اند.

هیئاتِ مردم محور و محله محور برکتِ مستمر دارند و به معنی حقیقی کلمه، کار اجتماعی می کنند.

نباید به بهانه گسترش هیات های مرکزی، پیرامون را خراب کرد. این خرابی بیش از آنکه اراده ی هیات های بزرگ باشد، جهل گردانندگان هیات های محله ای است. باید روی نرم افزار فکری افراد کار کرد.

هیات های بزرگ هیچ وقت نمی توانند کارآمدی هیئت های محله محور را داشته باشند. هیات های محله، بیش از آنکه کارکرد صرفاً مذهبی داشته باشند، کارکرد اجتماعی دارند.

آنچه در محلات و در قالب هیئات جریان دارد یک عمل اجتماعی است و اگر فرد خودش نیز بخواهد نمی تواند به سمت دین فردی حرکت کند.