تبریزبیدار
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲:۱۴ شناسه خبر : ۱۰۷۶۱۹۱

نوبت‌بندی دستجات حسینی تبریز در بازار اعلام شد

نوبت‌بندی دسته‌های حسینی محلات مختلف تبریز برای حضور در عزاداری بازار تاریخی این شهر طی پنج روز از هشتم محرم تا سوم شهدای کربلا اعلام شد.

به گزارش تبریز بیدار ،مجمع سرپرستان دسته های حسینی تبریز با انجام قرعه کشی بین ۲۴ محله این شهر طبق سال های گذشته، نوبت بندی و اسامی محلات را به ترتیب زیر از هشتم محرم ( ۱۷ شهریور ماه) تا ۱۲محرم ( ۲۱ شهریور) اعلام کرد:

* هشتم محرم: (ساعت حرکت دسته های حسینی ۱۲)
۱- جمشیدآباد ۲- میرچوپان، ۳- خیابان،  ۴- باغمیشه، ۵- امیرخیز  ۶- دلخون، ۷- قره آغاج، ۸- ششگلان، ۹- چوسدوزان، ۱۰- سرخاب، ۱۱- سیلاب، ۱۲- کوچه باغ، ۱۳- عمو زین الدین، ۱۴- حکم آباد، ۱۵- انتظاریون(بهادری)، ۱۶- نوبر، ۱۷- شتربان، ۱۸- چرنداب، ۱۹- مارالان، ۲۰- ابوذر، ۲۱- شهید قاضی، ۲۲- راسته کوچه، ۲۳- لیل آباد و ۲۴-ویجویه

* ۹ محرم تاسوعای حسینی: (ساعت حرکت دسته جات حسینی ۱۱)
۱- ابوذر، ۲- شهید قاضی، ۳-مارالان، ۴-ویجویه، ۵- راسته کوچه،  ۶-لیل آباد، ۷-امیر خیز، ۸- جمشیدآباد ۹-باغمیشه، ۱۰-دلخون، ۱۱-میرچوپان، ۱۲-خیابان، ۱۳-کوچه باغ، ۱۴- ششگلان، ۱۵-قره آغاج، ۱۶- چوسدوزان ۱۷- سرخاب، ۱۸-سیلاب، ۱۹-چرنداب، ۲۰- شتربان، ۲۱-نوبر، ۲۲- عمو زین الدین، ۲۳-انتظاریون(بهادری) و ۲۴- حکم آباد

*۱۰ محرم عاشورای حسینی: (ساعت حرکت ۱۴)
۱-  خیابان، ۲-شتربان  ۳- مارالان، ۴-سرخاب، ۵- چرنداب، ۶-امیرخیز ۷- کوچه باغ، ۸- ششگلان، ۹-چوسدوزان  ۱۰-  میرچوپان، ۱۱- نوبر، ۱۲- قره آغاج، ۱۳- دلخون، ۱۴- راسته کوچه و ۱۵ ویجویه

* یازدهم محرم: (ساعت حرکت ۱۲)
۱- حکم آباد، ۲- چرنداب، ۳- عمو زین الدین، ۴- انتظاریون (بهادری) ۵- نوبر، ۶- شتربان، ۷- مارالان، ۸- راسته کوچه، ۹-ابوذر، ۱۰- ویجویه، ۱۱- شهید قاضی، ۱۲- لیلاوا، ۱۳- خیابان، ۱۴- میرچوپان، ۱۵- جمشیدآباد، ۱۶- دلخون، ۱۷- امیرخیز، ۱۸- باغمیشه، ۱۹-چوسدوزان  ۲۰- قره آغاج، ۲۱- سیلاب، ۲۲- کوچه باغ، ۲۳- ششگلان و ۲۴- سرخاب

* ۱۲ محرم سوم شهدای کربلا( ساعت حرکت ۱۲)

۱-  سیلاب، ۲- قره آغاج، ۳- ششگلان، ۴- کوچه باغ، ۵- سرخاب، ۶-چوسدوزان   ۷- شتربان، ۸- انتظاریون(بهادری)، ۹- ام زین الدین، ۱۰- حکم آباد، ۱۱- چرنداب، ۱۲- نوبر، ۱۳- لیلاوا، ۱۴- ابوذر، ۱۵- مارالان، ۱۶- ورجی، ۱۷- راستاکوچه، ۱۸- شهیدقاضی، ۱۹- خیابان، ۲۰- دلخون، ۲۱- امیره قیز، ۲۲- جامیش آوان، ۲۳- میرچوپان و ۲۴- باغمیشه

هر یک از دسته های حسینی محلات تبریز از سه دسته مجزا شامل سینه زنی، زنجیرزنی و سینه زنی عجم تشکیل می شود که بر اساس نوبت بندی فوق با علم های ویژه از راسته صادقیه بازار مسقف و تاریخی تبریز شروع و پس از عبور از راسته های مختلف در نهایت در تیمچه مظفریه حاضر شده و سپس با نوحه سرایی به مراسم عزاداری خاتمه می دهند.

عزاداری مردم تبریز در بازار مسقف این شهر قدمتی بسیار طولانی و حدود ۵۰۰ ساله دارد که به دلیل اهمیت و نوع خاص این عزاداری ها، عزاداری آیینی محرم در این مکان تاریخی و جهانی در سال ۱۳۹۱ در فهرست آقار ناملموس میراث فرهنگی ایران به ثبت رسیده است.