تبریزبیدار
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰:۱۸ شناسه خبر : ۱۰۷۶۶۸۷

تشریح یک جامعه شناس از ارتباط سیاست گذاری قومی و عدالت در جمع دانشجویان تبریزی:

میری: ناسیونالیست قومی در نتیجه بی توجهی به تکثرها / نظام آموزشی تجاری شده

میری جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز گفت:باید قومیت ها را در انفکاک دید بلکه در کنار مسایل دیگر دید وگرنه دچار ناسیونالیست های قومی می شویم.

به گزارش تبریز بیدار ، سید جواد میری جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز طی سخنانی با موضوع عدالتخواهی، سیاست گذاری قومی و عدالت گفت: پذیرش تکثرها اولین الزام در عدالتخواهی است، نه اینکه دیگری را شبیه خودمان کنیم و بعد گفتگو کنیم.

وی افزود: نباید قومیت ها را در انفکاک دید بلکه در کنار مسایل دیگر دید وگرنه دچار ناسیونالیست های قومی می شویم.

میری با بیان اینکه جامعه بی طبقه ی توحیدی بسمت عدالت و آزادی می رود، اظهار داشت: چه اتفاقی در انقلاب سال ۵۷ افتاد که آزادی و عدالت محقق نشد و آن شکافت طبقاتی است.

وی با اشاره به وجه تمایز عدالت و قسط گفت: قسط یعنی علاوه بر عدم شکافت طبقاتی، هر کس به اندازه وسع خود به شکوفایی برسد، آیا در ساختار ایران می توان بدون رانت حتی به شغلی دست یافت؟ 

این جامعه شناس در ادامه از سیستم آموزشی کشور انتقاد کرده و گفت: نظام آموزش و پرورش در کشور بسمت تجاری شدن و فروش می رود و دولت و حاکمیت به نابربری و شکافت جامعه دامن می زند.

وی ادامه داد: جامعه زمانی به سمت عدالت اجتماعی می رود که در آن گوش شنوایی به دانشگاه ها و محل های تولید تفکر داشته باشد. مردم مقصر نیستند بلکه مشکل در ساختار است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: زمانی جامعه پویا و موفق خواهد بود که دیگری ها و تکثرها و تمایزها وجود داشته و هم افزایی دارند.