تبریزبیدار
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۳۷:۰۷ شناسه خبر : ۱۰۷۷۷۷۱

پایانی بر پرونده پرماجرای مش قربانعلی؛

بازگشت سهام ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / زمین‌های ائل‌گلی قیمت گذاری می شود

با تصویب هیات عالی واگذاری و با ابلاغ وزیر اقتصاد، سهام گروه ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگردانده شد.

به گزارش تبریز بیدار ، بر اساس تصمیم گیری شده گرفته در جلسه هیات عالی واگذاری در محل  وزارت امور اقتصادی و دارایی،  سهام گروه ماشین سازی تبریز به ایدرو واگذار کرد.


در این نشست گزارش  فرآیند واگذاری شركت‌های «ماشین‌سازی تبریز»، «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» و «زمین‌های ائل‌گلی» به «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» بررسی و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:


1)  بر ضرورت انجام حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی توسط «سازمان خصوصی‌سازی» بـا استفاده از خدمات «سازمان حسابرسی» بـرای دوره تصـدی خریدار مذكور (قربانعلی فرخ‌زاد) در شركت‌های فوق به منظور تعیین خسارات احتمالی تاكید گردید.

2)  با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 160529/ت52481 ﻫ مورخ 1394/12/05 هیات محترم وزیران مبنی بر تامین باقیمانده كسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» توسط «سازمان خصوصی‌سازی» و نظر به توافق نامه منعقده و اصلاحیه آن و وكالت‌نامه تنظیمی فی‌مابین آن سازمان و صندوق یاد شده در اجرای این مصوبه و نیز تصمیمات جلسه شماره 312 مورخ 1394/12/15 موضوع مصوبه شماره 14653 مورخ 1395/02/04 هیات واگذاری كه وفق آنها ضرورت داشته سهام واگذار شده به صندوق یادشده، موضوع بخش انتهایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1394 كل كشور به فروش برسد و منابع حاصله صرف پرداخت و تسویه مانده بدهی تنخواه دریافتی صندوق به «خزانه داری كل كشور» گردد و مازاد منابع نیز به دولت (خزانه داری كل كشور) تعلق خواهد داشت، از آنجایی كه اجرای این تعهد از سوی صندوق مزبور صورت نپذیرفته است، لذا مقرر شد ادامه تعلق حقوق مالكانه این شركت‌ها و دارایی مزبور از صندوق سلب شود و «سازمان خصوصی سازی» با استفاده از اختیارات وكالت نامه منعقده، به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعاده نماید. براین اساس، نام این دو شركت و دارایی در فهرست واگذاری‌های سال 1398 درج می گردد و از این تاریخ  تا زمان تحقق فروش، اعمال مدیریت این دو شركت و دارایی برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» خواهد بود. 

3) دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است حداكثر طی مدت 9 ماه نسبت به آماده‌سازی و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی دو شركت فوق به منظور واگذاری مجدد آنها توسط «سازمان خصوصی سازی» مطابق قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نماید.

4)  «سازمان خصوصی‌سازی» موظف است تا پایان فروردین‌ماه سال 1399 نسبت به قیمت گذاری و عرضه جداگانه «زمین‌های ائل‌گلی» از طریق  «بورس كالا» پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیات واگذاری اقدام نماید. «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مکلف به انتقال دارایی های مزبور به خریدار می باشد.