تبریزبیدار
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸:۵۳ شناسه خبر : ۱۰۷۷۹۰۹

در گفتگوی تبریزبیدار با مدیر کل بهزیستی استان تشریح شد؛

سردی هوا و معضل کارتن خوابی / گرمخانه، پناهگاه معتادین و بی خانمان ها

مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی ب اشاره به فعالیت گرمخانه ها در تبریز و دیگر شهرهای استان تاکید کرد: خوشبخانه در استان ما کارتن خواب وجود نداد و افرادی که در این گرمخانه ها اقامت دارند، اکثرا اعتیاد دارند.

محسن ارشد زاده در گفتگو با تبریز بیدار ضمن اشاره به فعالیت گرمخانه های تبریز در پی سرد شدن هوا و بارش های مجدد در تبریز اظهار کرد: برای افراد بی خانمان در تبریز و شهرستان ها، مراکزی تعبیه شده که این افراد شب را در جای گرم همراه با غذا سپری کنند.

وی با ابراز امیدواری از عدم وجود کارتن خواب در تبریز و استان بیان کرد: خوشبخانه در استان ما کارتن خواب وجود نداد و افرادی که در این گرمخانه ها اقامت دارند، اکثرا اعتیاد دارند که برخی فقط شب ها به گرمخانه ها مراجعه می کنند ولی برخی دیگر شاید روزها این مکان را ترک نکند و از غذای گرم این مراکز استفاده نماید.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی ادامه داد: حضور در گرمخانه ها، فقط مختص زمستان نیست، ما افرادی را داریم که در تابستان هم به علت نداشتن سر پناه، در گرمخانه ها می مانند.

وی بیان داشت: اکثر این افراد اعتیاد دارند و در رده سنی 35 تا 50 سال هستند که ارتباط با خانواده هایشان قطع شدند، اگر گرمخانه هم نباشد در بیرون خواهند ماند که مخاطرات خود را دارند.

ارشدزاده گفت: در این گرمخانه ها، در کنار خدمات اسکان، غذا و مسائل بهداشتی، کارگاه های بازپروی و آموزشی نیز برای افراد بی‌خانمان، کارتن خواب و آسیب دیدگان اجتماعی ارائه می شود.