تبریزبیدار
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸:۰۴ شناسه خبر : ۱۰۷۸۱۰۵

دوربین تبریزبیدار؛

قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز زنده است

حضور تمثال شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در حاشیه راهپیمایی امروز مردم تبریز را از قاب دوربین تبریزبیدار ببینید.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title