تبریزبیدار
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱:۲۵ شناسه خبر : ۱۰۷۸۱۱۹

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

مردم همواره هستند شما بعد از انتخابات نیستید / مجلس جای برداشتن سهم از سفره نیست

اگر مردم بدانند در بطن دعواهای سیاسی، رفاه، آینده و دغدغه های آن مورد بحث و جدل است، آنها نیاز به دعوتنامه ندارند و داوطلبانه در انتخابات حضور خواهند داشت همانطور که در ۴۱ سال گذشته در تمامی بزنگاه های کشور حضور فعال داشتند.

سرویس سیاسی تبریز بیدار / رحمت مهدوی


عدم گرم شدن فضای انتخابات به رد صلاحیت اشخاص مطرح اصلاح طلب برنمی گردد چرا که کم نیستند افراد مطرح اصولگراها هم که رد شدند. ‏گرم نشدن تنور انتخابات بخاطر محدود بودن احزاب به ایام انتخابات است.

اگر لیست امید ‎اصلاح طلبان دارای عملکرد و خروجی مشخص بود،‎ اگر شورای شهر تهران سهمیه پدرخوانده ها نمی شد، اگر وجود و حضور دولت برای عموم قابل لمس می شد، اگر در ۲۰ سال گذشته به جای ‎ژن های خوب، انحصارگرایی، دامادگرایی به پرورش نیرو اندیشیده می شد اکنون در هیچ طیفی نه استرس ‎تایید صلاحیت بود نه کمبود نامزد ‎انتخابات.

به جای مظلوم نمایی و فرار از واقعیت باید قبول کنیم مردم تمایل دارند نامزدهای انتخاباتی فارغ از طیف بندی جناحی و فکری به سمت مردم گرایش داشته باشند. در طی چند سال گذشته شاهد برنامه، قانون، طرح و.. عملی خاص نبودیم که در آن دغدغه‌ های اکثریت مردم محور دعواهای جناحی و سیاسی باشد.

دولت، مجلس، شورای شهر باید محل یقه پاره کردن ها برای مردم، به نفع مردم و آینده مردم باشد، نه دعواهای سیاسی برای انتقال قدرت از جناحی به جناح دیگر. سران طیف ها و جناح ها که نامزدهای انتخابات مجلس دوره قبل را رقم زدند و در ریاست جمهوری و شورا تَکرار کردند دست به قلم شوند و لیستی را سیاهه نمایند و نمایندگان جناح خود را که از ظرفیت قانونی برای ایجاد رانت سیاسی، اقتصادی، ثروت اندوزی و‌.‌.. استفاده نمودند به شورای نگهبان معرفی کرده و خواستار رد صلاحیت آنان شود تا برای همگان تفهیم شود که مجلس جای برداشتن سهم از سفره نیست مجلس جای پر کردن سفره مردم است.

اگر مردم بدانند در بطن دعواهای سیاسی، رفاه، آینده و دغدغه های آن مورد بحث و جدل است، آنها نیاز به دعوتنامه ندارند و داوطلبانه در انتخابات حضور خواهند داشت همانطور که در ۴۱ سال گذشته در تمامی بزنگاه های کشور حضور فعال داشتند