تبریزبیدار
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸:۰۶ شناسه خبر : ۱۰۷۸۷۳۸

دوربین تبریزبیدار؛

توزیع دومین سری از پک های بهداشتی اهالی فرهنگ و رسانه در مناطق پرخطر تبریز

دومین مرحله از پک های بهداشتی اهالی فرهنگ و رسانه در مناطق پرخطر تبریز توسط تحریریه تبریزبیدار توزیع شد.