تبریزبیدار
سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶:۲۲ شناسه خبر : ۱۰۷۸۷۴۲

یادداشت تبریزبیدار؛

کیمیایی به نام مردم

من اصل سخنم جای دیگری است، کیمیایی به نام "مردم" و نقش آفرینی تقریباً بی نظیر گروه های جهادی و مردمی آنهم در قالب سازمانی بنام بسیج.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار، غلامرضا سیفی(فعال رسانه ای)

سالها به هر بهانه ای، جریان روشنفکری و ذهن های غربزده و دلهای فریب خورده، مردم ایران را سرکوفت زده و تا می توانسته اند تحقیر کردند و با اغواگری، از غرب آرمانشهری ساخته اند که با شنیدن اوصافش، دهان ها به آب افتاده و دلها برایش ریسه رفته است.

معمولاً عرصه کارزار اجتماعی هم فراهم نمی شد تا عیار غرب و ادعای پادوی فکری غربیها در داخل سنجیده شود و تفاوت ها رخ بنمایاند و به تعبیر امیر مومنان  که فرمود«فی تقلّب الاحوال عُلِمَ جواهر الرّجال» جوهره ملتها خودش را نشان دهد.

کرونا اما همه چیز را عوض کرد. محک تجربه به میان آمد.

آغازین روزهای شیوع کرونا بولتن های رسانه ای غربی ها باز به سیاق گذشته تحقیر ایران را شروع کردند اما خیلی زود حنایشان رنگ باخت. چون خودشان هم دچار عارضه بودند و اینبار بجای اینکه قضاوت کنند قضاوت می شدند.

غرب و غربگراها به روی خودشان نمی آورند اما می دانند چه اتفاقی در حال رقم خوردن است و چه رستاخیزی بر علیه نظریه ی "غرب بهشت آرزوهاست" شکل گرفته است. این رستاخیز نه در ادعا و حرف که در میدانِ عمل در حال شکل گیری است. این مسابقه ی خدمت در واقع رستاخیز بر علیه تمدن غربی است. ما ظاهراً در تلاش برای ساخت ماسک و ضدعفونی محلات و معابریم ولی در باطن ماجرا، گام های جدی و بلند برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بر می داریم.

من کاری به دولتها ندارم که معتقدم همین دولت نیم بند خودمان نیز، از خیلی دولتهای پرمدعای غربی بهتر عمل کرده.

من اصل سخنم جای دیگری است، کیمیایی به نام "مردم" و نقش آفرینی تقریباً بی نظیر گروه های جهادی و مردمی آنهم در قالب سازمانی بنام بسیج.

این همبستگی و این بهم پیوستگی تا کوچه پس کوچه های این مملکت را کجا می توان سراغ یافت؟

بنظرتان چرا جامعه شناسان قلم هایشان را غلاف کرده و فتیله نظریه پردازی شان را پایین کشیده اند؟ شاید از آن حیرانی و سرگردانی که در کعبه آمالشان می بینند و آن هم بستگی و همدلی که در مردم ایران مشاهده میکنند، ذهنشان کرخت شده و سوادشان ته کشیده.
ما دفاع مقدس را هم اینگونه پشت سر گذاشتیم اما همین جریان فکری هیچ وقت نگذاشت، برجستگی های آن دوران دیده شود.
هم دوران دفاع مقدس و هم این روزها، عرصه نمایش فضیلت های این ملت بوده و هست.

غرب زده ها بروی خودشان نخواهند آورد اما تا توان داریم باید این زیبایی را به تصویر بکشیم و تا می توانیم آنرا فریاد بزنیم.

کرونا با همه خطرناکی اش و با همه تلخی ها و رنج هایش، فصلی تازه برای تمدن سازی در روزگار آخر الزمان است.