تبریزبیدار
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۴:۱۵ شناسه خبر : ۱۰۷۹۸۳۶

تبریزبیدار گزارش می دهد؛

ویروسی کشنده که برای مردم عادی شده / دالان تاریک کرونا در بازار

این روزها با گذری در شهر خواهیم دید که کرونا برای مردم عادی شده است. بازار مسقف تبریز و مسافرانی که ناقل کرونا می توانند باشند.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار ؛ کرونا ویروس این بلای جان انسانها با آمدن تابستان هم نه تنها ریشه کن نشد بلکه با بی توجهی مردم و شهروندان روزهایی پر فراز و فرود را در جامعه برای مردم رقم می زند.

اگر این روزها گذری در شهر کنیم مردمی را خواهیم دید که بدون هیچ ترس و واهمه ای در شهر در حال گشت و گذارند انگار که نه کرونایی بوده و نه هست و نه لازم است فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود.

Image title

ماسک را هم که معدود جمعیتی دارند و عده ای هم تنها به زدن ماسک برچانه قناعت کرده اند.

یکی از اماکن پرجمعیت شهر بازار تاریخی و مسقف تبریز است که همواره در این فصل از سال انباشته از جمعیت است.

برای بررسی قانون فاصله گذاری اجتماعی سری به این بازار زدیم تا رصدی بر اوضاع داشته باشیم.

Image title

در لحظه اول ورود بنری در ورودی بازار با این مضمون که استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزامی است، خود نمایی می کند.

وارد دالان های این بازار بزرگ شده ام، دالان های باریک و سرپوشیده این بازار مملو از جمعیت است.

جمعیتی که انگار نه انگار ویروسی چند گرمی هر آن آماده است تا جانشان را بگیرد، مردم در حالت عادی مشغول خرید و فروشند برخی ها ماسک دارند و 70 درصدشان ندارند حتی فروشندگان هم بدون ماسک در میان جمعیت در رفت آمدند.

Image title

مردم کیپ در کیپ کنار هم چونان روزهای عادی در جنب و جوشند، سراغ یکی از فروشندگان کفش که کنار مغازه اش ایستاده می روم از او سوال می کنم شما که هر روز در این بازار هستید وضعیت اجرای دستور العمل های بهداشتی توسط مردم را چطور ارزیابی می کنید؟

با لبخندی می گوید: خانم خیلی کم رعایت می کنند. بازار این روزهای خیلی شلوغ است و مردم نه دستکش می پوشند و نه ماسک می زنند.

با تعجب نگاهش می کنم، می گویم: آخر شما خودتان هم ماسک نزده اید؟

می خندد و من بیشتر از سهل انگاری تو خنده ام می گیرد، می گوید: من عادت به ماسک ندارم اذیتم می کند.

Image title

می روم سراغ یکی از مردمی که با خانواده چند نفری در بازارند و هیچکدام ماسک ندارند.

از پدرخانواده سوال می کنم خبر دارید کرونا دوباره دارد بیشتر می شود؟

حق به جانب می گوید:  بله خانم من واقعا نگران خانواده ام هستم.

پرسیدم پس چرا با آنها آمده اید بازار انگار که خجالت کشیده است می گوید: والله بچه ها حوصله شان درخانه سر رفته بود نگران نباشید مراقب هستیم با تاسف از آنها دور می شوم.

در گشت و گذارم در بازار نکته ای جالب اما نگران کننده توجهم را جلب می کند، مسافرانی که در بازار حضور دارند واقعا برایم تعجب آور است.

یکی از آنها را هنگام خرید دیدم از او پرسیدم از کجا آمده اید؟ می گوید: از قم

می پرسم: نمی دانید به خاطر کرونا نباید مسافرت کنیم؟

می گوید: چرا می دانم اما هیچکس دیگر رعایت نمی کند برای ما هم عادی شده است.درضمن بچه ها نه مدرسه می روند نه جایی حوصه اشان سر رفته است.

این تنها یکی از مسافران بود، بازار پر بود از مسافرانی که در حال گشت و گذار بودند.

موضوعی که خطرناک است، چرا که هر یک از این مسافران ناقلان کرونا از شهری به شهر دیگر هستند.

تحمیل روزهای سخت کرونایی در استان

این درحالی است که رجایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می گوید: ورودی بیماران کرونا به بیمارستان ها در استان همچنان ادامه دارد و آن روند کاهشی ابتلا به کرونا که در اردیبهشت با آن مواجه بودیم متوقف شده و اکنون رو به افزایش است.

او می افزاید: اگر به همین منوال برود و مردم رعایت نکنند به زودی با بحران دوباره مواجه خواهیم شد.

صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در سخنانش از تحمیل روزهای سخت کرونایی به استان در روزهای آتی خبر می دهد و با اشاره به جدی نگرفتن شیوع ویروس کرونا هشدار داده می گوید: جدی نگرفتن شیوع مجدد ویروس کرونا توسط مردم در روزهای آتی، روزهای سخت و سنگینی را متحمل جامعه خواهند کرد.

Image title

آینده شهر نگران کننده است

وقتی مشاهداتم از بازار و این حرف های مسئولان را کنار هم می گذارم می بینم آنیده شهر  واقعا نگران کننده است.

باید فکری شود و تدابیری جدید اندیشیده شود یا با فرهنگ سازی یا با جبر و زور.

باید به مردم هشدار داد چرا که بارها کادر درمان هم اعلام کرده اند اگر دوباره به آن روزهای ابتدایی برگردیم دیگر کادر درمان را توان چنان ایستادگی در مقابل کرونا وجود ندارد.

تهیه و تنظیم: سیده صفورا موسویلر خسروشاهی