تبریزبیدار
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶:۵۵ شناسه خبر : ۱۰۸۰۲۲۲

تبریزبیدار بررسی می کند؛

کلاف سردرگم قیمت ها در بازار کرونایی / دستور مسئول ارشد دولتی استان به استاندار!

نوسان قیمتها در بازار چونان کلافی سردرگم در بازار مردم را شوکه کرده است.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار 

فقط کافیست گذرت به بازار بیفتد تا در این آشفته بازار کرونا از نوسان بی محابای قیمت ها هم کرونا زده شوی و تمام امیدت به زندگی را از دست بدهی.

می روی برای سفره خانواده ات روغن و برنج و مرغ و تخم مرغ و گوشت بخری، هر مغازه ای که می روی عرقی سرد بر جبینت می نشیند، جیبت خالی است اما تو باید اهل و عیال را سیر کنی و نان بر سفره خانواده ات ببری که از واجبات است،  از طرفی هم اجاره خانه و اقساط ماهانه و این و آن محاصره ات کرده اند.

تنها گوشت رسما اعلام گرانی نکرده بود که آن هم با افتخار گران شد.

گرانی ها دیگر نه سال به سال و ماه به ماه و نه روز به روز است بلکه در بازار ساعت به ساعت تغییر قیمت را نظاره گر هستی و فشار نوسان قیمت ها کمرت را خم کرده است.

راستش کم مانده به نان شب محتاج بمانی.

از این طرف راهت را کج می کنی به بازار لوازم خانگی مثلا قیمت یخچال ایرانی را می پرسی، قیمت ها منطقه به منطقه متفاوت است. میدان ساعت قیمت می کنی 28 میلیون نا قابل،  مثلا چهارراه لاله می آیی قیمت 25 میلیون است و  به بازار برمی گردی 38 میلیون است، همان یخچال ایرانی که تولید خودمان است.

دیگر کالا ها هم همینطور است زیاد خودت را درگیر قیمت کردن نمی کنی که مضطرب باز می گردی خانه.

جالب است گذرت به ابزار فروشی که بیفتد فروشنده می گوید: یک قطعه شیر آلات را 50 هزار گفتم مشتری خرید، برای نفر دوم 70 هزار گفتم خرید و برد، نفر دیگر هم آمد و همان ابزار را 100 هزار تومان دادم رفت. این را من با گوش خودم شنیدم که فروشنده تعریف می کرد.

مانده ام ناظر این اوضاع نابسامان بازار کیست؟ اخیرا استاندار آذربایجان شرقی هم در نشست تنظیم بازار گفته اند باید بر قیمت های رها شده بازار نظارت شود و وضعیت مطلوب نیست، پس جای بسی خوشحالی است که مسئول دولتی ارشد استان(پورمحمدی) به استاندار (پورمحمدی) دستور نظارت را صادر کرده اند پس ملالی نیست!!!!

یحتمل مسئولان استان تازه متوجه بحران گرانی در بازار شده اند و شاید اصلا ناظری در بازار وجود ندارد و مد جدید بازار هم شده هرکی به هر کی قیمت ها.

مردم رنج دیده از گرانی و کرونا هم چشم امیدشان تنها به خدا است و بس....