تبریزبیدار
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۰۳:۰۳ شناسه خبر : ۱۰۸۰۳۲۴

همسر شهید جلالی در گفتگو با تبریزبیدار:

سیاست آقایان سرپوش نهادن بر فاجعه تلخ منا است

همسر شهید تبریزی فاجعه منا گفت: عمدتا احساس می شود سیاست بر سرپوش نهادن بر فاجعه تلخ منا تنظیم گردیده است.

رقیه شاکر در گفتگو با تبریز بیدار ، در رابطه با پیگیری های انجام شده در خصوص خونخواهی شهدای منا توسط مسئولین گفت: احساسی که بین خانواده های شهدای منا وجود دارد این است که حتی فرمان مقام معظم رهبری که تشکیل کمیته حقیقت یاب و بررسی فاجعه بود تا به امروز محقق نگردیده است.

وی افزود: به نظر می رسد اراده ای برای خونخواهی خون این شهدا از دولت عربستان وجود ندارد و اگر وجود داشته، اقدامات صورت گرفته باید تبیین می شد. این عدم پیگیری ها باعث یاس خانواده های این شهدا نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و سایر مسئولین مربوطه در پیگیری حقوق شهدا گردیده و اینکه گویی اتفاقی عادی رخ داده بود!

همسر شهید منا محمدرضا جلالی گفت: عمدتا احساس می شود سیاست بر سرپوش نهادن بر این فاجعه تنظیم گردیده است. عدم توان احقاق حق چه به دلیل ضعف دیپلماسی و چه به دلیل سیاست های عدم پیگیری، باعث نارضایتی و اندوه خانواده ها از عملکرد مسئولین مربوطه گردیده است. 

شاکر همچنین در رابطه با مطالبات خانواده شهدا از مسئولین گفت: ما پنج سال پیگیری کرده ایم و دیگر مطالبه ای از سازمان حج و دستگاه قضایی و وزارت خارجه نداریم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است! 

اخبار مرتبط:

دولت پای خود را از خونخواهی شهدای منا کنار کشیده

سازمان حج و زیارت حتی از گرامیداشت تقویمی یاد شهدای منا دریغ می کند