تبریزبیدار
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۳۹:۰۹ شناسه خبر : ۱۰۸۰۳۳۷

طرح سوال از شهردار تبریز کلید خورد

طرح سوال از شهردار تبریز توسط رییس کمیسیون معماری و شهرسازی به صورت نامه به شورای اسلامی شهر تبریز تقدیم شد.

به گزارش تبریز بیدار ، فریدون بابایی اقدم  با اشاره به تذکرات خود در جلسات شورا گفت: در طی ۳ سال گذشته، بارها در خصوص عملکرد شهرداری تبریز در مورد بندهای ذیل تذکر داده ام. لیکن به ناچار، این بار تذکرات خود را به استناد به آئین نامه داخلی شورا در قالب سئوال بصورت مکتوب به ریاست محترم شورای اسلامی شهرتبریز ارائه می نمایم و در مهلت مقرر خواهان پاسخگوی به سوالات هستم.


۱-وجود هرج و مرج در حوزه ساخت و سازهای شهری و عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در خصوص کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و سهم بسیار اندک ساخت وسازهای قانونمند از کل عملیات ساختمانی شهر بویژه در مناطق حاشیه نشین

۲-چرایی تعلل شهرداری در عمل بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در زمینه اتخاذ لازم در خصوص مسکن ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت شهر و عملکرد ضعیف شهرداری در عمل به وظیفه قانونی خود طی بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در زمینه رفع خطر از مناطق پرخطر طرح تفصیلی مصوب

۳-عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در تحقق طرح تفصیلی مصوب شهرتبریز در زمینه اتمام پروژه مسیر گشائی ۴۵ متری انقلاب و بودجه مصوب سالهای اخیر

۴-عملکرد بسیار ضعیف شهرداری در زمینه اتمام نواقص پروژه میدان آذربایجان بویژه دسترسی شهید بابایی(فرودگاه) به اتوبان پاسداران

نظرات

ناصر بدلی
IR

آقای بابائی خودتان بهتر از ما می دانید این حرکت شما نمایشی هست. راستی آقای شهین در مورد شما هم مطالبی دارند با این سوال ممکنه ایشان هم از شما سوال سخت بکنند. پس بهتره ساکت باشید. خود شما بایست جواب دهید چقدر نیرو وارد مجموعه کرده اید .

IR

حرکت پوپولیستی عضو شورا