تبریزبیدار
جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۸:۵۲ شناسه خبر : ۱۰۸۰۳۷۹

یاوران سلامت؛

درخشش تبریزبیداری ها در جشنواره های بسیج رسانه و خانه مطبوعات

چهار تن از اعضای تحریریه تبریزبیدار بعنوان یاور مدافعین سلامت شناخته شدند.

به گزارش تبریز بیدار ، در جشنواره بسیج رسانه آذربایجان شرقی احمدرضا مشهوری و حسین قلی زاده دو تن از عکاسان تبریزبیدار به عنوان یاوران مدافعین سلامت معرفی شدند.

مشهوری و قلی زاده در دوران پیک کرونا روایت گر تصویری جهاد مدافعان سلامت در مبارزه با این ویروس ناخوانده بودند.

الهه مهدوی خبرنگار تبریزبیدار در رویداد رسانه‌ای «تب‌ریز» که توسط خانه مطبوعات استان برگزار شد، رتبه اول را در بخش گزارش کسب کرد.

مهدوی با گزارش میدانی خود از بخش کرونایی بیمارستان سینا در شب قدر حائز این رتبه شد.

دکتر طاهری اقدم قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز بصورت جداگانه از الهه مهدوی بدلیل گزارش های متعدد میدانی و روایت تلاش های مدافعین سلامت در مبارزه با کرونا بعنوان یاور مدافعین سلامت تقدیر کرد.

صابر عیسی پور مدیرمسئول و عضو تحریریه تبریزبیدار نیز در بخش مصاحبه رویداد رسانه ای«تب‌ریز» رتبه دوم را کسب کرد.