تبریزبیدار
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱:۵۹ شناسه خبر : ۱۰۸۰۳۸۷

تبریزبیدار پیگیری می کند؛

نقش فرهنگ و تاریخ آذربایجان در اسکناس های ملی / وعده هایی که نافرجام ماند

پس از گذشت شش سال از وعده های نمایندگان قبلی تبریز در مجلس، هنوز مطالبه مردم تبریز در خصوص درج یکی از امکان تاریخی آذربایجان در اسکناس های ملی به نتیجه نرسیده است.

سرویس اقتصادی تبریز بیدار 

اخیرا از اسکناس جدید صد هزار تومانی رونمایی شده و همین بهانه ای شد تا به بازخوانی وعده های وکلای سابق ملت و مطالبات مردم تبریز در خصوص درج یکی از آثار تاریخی آذربایجان روی اسکناس ها بپردازیم که اولین بار در سال ۹۳ بود توسط سید هادی قره سید رومیانی و محمد اسماعیل سعیدی، نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، مطالبه و مطرح شد.

یکی از وعده های انتخاباتی قره سید رومیانی چاپ تصاویری از نمادهای اماکن تاریخی آذربایجان بر روی اسکناس ها بود و‌ به گفته خود چندین بار طی مکاتبه های اداری، خواستار تصویب این طرح شده بود ولی نتیجه ای از این نامه نگاری ها نگرفت!

سعیدی نیز پس از اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی شد این ایده را مطرح کرد و با تاکید بر لزوم توجه به نمادها و شاخص های آذربایجان خاطر نشان کرد: با وجود استفاده از تصاویر بسیاری از اماکن و نمادهای کشور در چاپ اسکناس متاسفانه خبری از نمادهای آذربایجان نیست و به همین دلیل نامه ای به مجلس نوشته ایم و خواستار احترام به این خواسته مهم مردم منطقه و چاپ یکی از نمادهای آذربایجان و تبریز بر روی اسکناس های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین فرصت شده ایم.

پس از گذشت یک سال از این مکاتبه ها و‌ نامه نگاری ها، سعیدی بار دیگر در گفتگو با رسانه های خبری اظهار داشت: دلیل مقاومت مسئولین برای چاپ نماد آذربایجان در اسکناس ها را نمی دانیم. فراموشی نقش آذربایجان در طول تاریخ سیاسی ایران جفا به مردم آذربایجان است. ما از سال گذشته به صورت کتبی و حتی شفاهی پیگیر این موضوع بوده ایم و هم اکنون نیز پیگیری های ما برای تحقق این درخواست و این مطالبه تمام نشده است ولی این مکاتبات، نتیجه‌ای جز وعده‌های تو خالی و قول اقدام و بررسی نداشته و هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.

اکنون پس از گذشت شش سال، هنوز هم این مطالبه ها به نتیجه نرسیده و‌ جالب اینجاست که نمایندگان فعلی مجلس، خبری از این اقدام نمایندگان سابق ندارند!

تبریز بیدار در طی گفتگوهایی که با چند تن از نمایندگان مجلس داشت، مشخص شد که هیچکدام از آنها از این وعده و وعیدها خبر نداشتند و آن را پیگیری نکرده اند.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، درگفتگو‌ با تبریزبیدار اظهار داشت: من اطلاعی از این وعده نمایندگان ندارم و چیزی نشنیده ام.

علیرضا منادی نیز به خبرنگار تبریزبیدار گفت: من از چنین قضیه ای خبر نداشتم ولی حتما پیگیر خواهم شد که ببینم جریان از چه قرار است. اگر کوتاهی شده باشد، پدرشان را در می آورم!!

سید محمدرضا میر تاج الدینی نماینده دیگر تبریز نیز به خبرنگار تبریزبیدار گفت: باید این کار را انجام بدهیم ولی متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته شاید به این دلیل است که مجلس تازه شروع شده و‌ هنوز اوایل کار مجلس است. من از وعده های نمایندگان سابق اطلاعی ندارم و اینکه چرا این قضیه از مجلس نهم تا کنون مطالبه نشده و‌ به نتیجه نرسیده را باید از نمایندگان قبلی بپرسید ولی بنده با یادآوری این قضیه از جانب شما، آن را از مسئولین مربوطه پیگیر خواهم شد.


گزارش از نگار رشیدی