تبریزبیدار
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۴۲:۵۶ شناسه خبر : ۱۰۸۰۴۱۷

نجات جان کودک خردسال توسط دخترعمو

هوشیاری و اطلاع به موقع دختر خردسال، مانع از غرق شدن پسر عمویش شد.

به گزارش تبریز بیدار ، روز گذشته یکی از باغات شرق تبریز در منطقه سعیدآباد، شاهد بازی مهدیار و ضحی دو کودک خردسال بود.
افتادن توپ به استخر و تلاش دو کودک برای بیرون آوردن آن، در هنگامی که اعضای خانواده درون محیط مسقف مشغول گپ و گفت بودند، به افتادن مهدیار داخل استخر انجامید.
در حالی که تکاپوی کودک خردسال برای نجات خود بهره‌ای نداشت، ضحی دخترعموی او با اقدام سریع برای اطلاع به بزرگترها تلاش کرد.
در گام نخست، تلاش ضحی برای انتقال موضوع بی‌نتیجه ماند و بزرگترها متوجه ارائه کودکانه او نشدند، اما در ادامه تکاپو برای نجات کودک آغاز شد.
پس از بیرون آوردن کودک از آب، فرایند احیای او آغاز و خوشبختانه از یک تراژدی جلوگیری شد.
لزوم داشتن حفاظ برای استخر، مراقبت از کودکان در گردش خانوادگی، و آموزش واکنش و اطلاع سریع به کودکان در مواقعی از این دست، به پیشگیری از اتفاقاتی مشابه خواهد انجامید.