تبریزبیدار
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۰۱:۱۵ شناسه خبر : ۱۰۸۰۶۵۴

سرویس چند رسانه ای تبریزبیدار؛

دیدن این فیلم برای اعضای شورای شهر تبریز شدیدا توصیه می شود (قسمت اول)

تبریزبیدار در کار جدید میدانی خود به سراغ مردم رفته و میزان شناخت و رضایت آنها از 13 عضو شورای شهر تبریز را جویا شده است.

نظرات

IR

عدم شناخت بخشی از مردم چه ربطی به عملکرد شورا می تواند داشته باشد شما همیشه خبرهایتان را مهندسی شده در جهت جمع آوری مخاطب بیشتر انتشار می دهید ( نمونه اش دختر زنوزی با تیتر بزرگ ، در حالی که آن ورزشکار پدرش اهل زنوز بود ، )