تبریزبیدار
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۵:۴۳ شناسه خبر : ۱۰۸۰۶۸۴

دبیر ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی:

شخصیت روحانی مبارز تبریزی مغفول و ناشناخته مانده

حجت الاسلام تاج الدینی گفت: سخنرانی های شجاعانه و روشنگرانه در رهبری انقلاب مشروطه در تبریز و مقاومت مردم باعث به پیروزی رسیدن این انقلاب شده بود.

به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام سید محمدرضا میر تاج الدینی در مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی در مسجد کریمخان تبریز گفت: شخصیت این روحانی مبارز آذربایجان مغفول و ناشناخته مانده است.

وی افزود: شیخ محمد خیابانی رهبر قیام آذربایجان در مقابل قرار داد ننگین وثوق الدوله و از یاران ستارخان و از نمايندگان شجاع و قدرتمند آذربایجان در مجلس شورای ملی دوره دوم و چهارم مشروطه بود. او جوان، خوش فکر و آشنا به مسائل سیاسی بود و فضای مسجد کریم خان تبریز بارها شاهد سخنرانی های روشن گرانه و شجاعانه شیخ محمد بود.

دبیر ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی بیان داشت: یک مستشرق دریکی از کتاب هایش در مورد شیخ محمد خیابانی می نویسد هزار نفر پشت سر او به نماز می ایستاد وقتی بالای منبر می رفت به آسمان نگاه کرده و شروع به سخن می‌کرد و گویی مسیح بود که از آسمان الهام می‌گرفت و سخنرانی می کرد.

وی ادامه داد: مبارزانی مانند علی مسیو در تبریز از شیخ خیابانی درخواست کردند تا قیام مشروطه را رهبری کند و ایشان نیز قبول کردند. در آن مقطع مجلس با مشروطه مخالفت کرده و شاه مجلس را به توپ بست که اولین شهید مجلس نیز از تبریز بود و موقع شهادت او، مردم تبریز قیام می‌کند و شیخ محمد خیابانی در تجمع آنان سخنرانی کرده و می گوید: همسنگران! من شما را به صبر و استقامت دعوت می کنم و میگویم که از دست زدن به کارهای خود سرانه پرهیز کرده و منتظر دستور باشید.

تاج الدینی  در خصوص مبارزات میدانی او در دوران استبداد گفت: شیخ محمد خیابانی در دوران استبداد، به فرماندهی ستارخان لباس رزم می پوشد و به مبارزه می رود؛ در آن زمان فقط تبریز بود که تلاطم داشته و اعتراض می کرد و کل ایران خاموش شده بود.در نتیجه از همه طرف تبریز را تحریم کردند ولی تبریزی ها با وجود این فشار، مشروطه حقیقی را نگه داشتند.

وی با اشاره به فعالیت های شیخ محمد خیابانی در زمان نمایندگی مجلس گفت: آن زمان، وزارت خارجه پیشنهادی را به مجلس تحت عنوان التیماتوم روس می کند که با اعتراض برخی از نماینگان از جمله شیخ محمد خیابانی مواجه می شود و این روحانی مبارز، از استقلال کشور طرفداری می‌کند.نگذاشتند شیخ محمد خیابانی در مجلس سوم نیز نماینده شود ولی در دوره چهارم مجلس مشروطه او باز هم نماینده مجلس شد.

 دبیر ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمدخیابانی با اشاره به جریان به توپ بسته شدن مجلس توسط حاکمیت،اظهار داشت: در آن موقع از ایشان درخواست شد که در این خصوص برای مردم تهران سخنرانی کند و او با سخنرانی خود مردم تهران را به شور واداشت.

وی افزود: استاد محمد رضا حکیمی یکی از ایدئولوژیست های انقلاب درباره شیخ محمد می نویسد: این خروش و بیداری و حماسه و اشتعال آمیخته با تجربه و تعلیمی بالا از او، مصلحی ساخت دور اندیش، چنان که گویی سخنان او برای صد سال بعد خود گفته شده است.