تبریزبیدار بررسی می کند؛

تکرار حادثه خیابان طالقانی در انتظار چهارراه ابوریحان؟

چند روزی است که قسمتی از پیاده راه ابوریحان به دلیل فرسایش بتن و میلگرد کارگذاشته شده، فروریخته است.تبریزبیدار علت این واقعه را از یکی از اعضای شورای شهر پیگیری کرده است.

فریدون بابایی اقدم در گفتگو با تبریز بیدار ، در خصوص ریزش قسمتی از پیاده راه چهارراه ابوریحان اظهار داشت: این پروژه ها با شرایط فنی صحیح اجرا نمی شود؛ طرح اختلاط دال بتنی که آن کانال را پوشش داده صحیح نیست و محاسبات در مورد مقاومت آن به درستی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی افزود: بتن ها قبل ساخت و ساز، از نظر میزان مقاومت آزمایش نشده اند.

Image title

وی ادامه داد: طبق مشاهدات من، گلوله سنگ های بزرگی در داخل بتن ریخته اند که قطعا بدور از استانداردها است.

بابایی اقدم در خصوص میلگرد های فرسوده و جدا شده پیاده راه ابوریحان گفت: میلگرد کار گذاشته شده در این مکان، آبدار نیست و به مرور زمان با بارندگی، جدا خواهد شد؛ ضخامت بتن ۴۰ سانت است و روی آن آسفالت ریخته شده است؛ میلگردی که در آنجا کار گذاشته شده توان مقاومت بار تحمیل شده را ندارد.

Image title

این عضو شورای شهر تبریز ضمن هشدار نسبت به خطرات احتمالی گفت: باید در پوشش کانال های شهری تجدید نظر کنیم و شرکت آب منطقه ای نیز به عنوان متولی باید مواظبت می کرد که این پوشش کانالی در سطح شهر اتفاق نیفتد.

Image title

Image title

بابایی اقدم ضمن ارائه پیشنهاد به معاونت عمرانی شهرداری تبریز بیان داشت: نباید منتظر ریزش بتن ها در داخل کانال ها شد تا بعدا اقدام شود،  باید مکان هایی که احتمال ریزش دارد را شناسایی کرده و در برنامه سالیانه برای اصلاح آنها اقدام شود تا افکار عمومی شهروندان به خاطر این خطرات احتمالی تشویش نشود.

گفتنی است حدود دو هفته قبل کانال حفاری شده در آخر خیابان طالقانی تبریز منجر به سقوط و فوت کودک ۱۱ ساله تبریزی شده بود و برای جلوگیری از بروز احتمالی حوادث مشابه لزوم اتخاذ تدابیر ایمنی بیش از پیش احساس می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.