تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷:۳۴ شناسه خبر : ۱۰۸۰۸۶۸

تبریزبیدار بررسی می کند؛

دومینوی بازداشت ها در شهرداری زیر سایه نظارت ضعیف

آمار تعداد بازداشت‌ مدیران شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر و تخلفات در دیگر شهرداری‌ها، گویای این واقعیت است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده و مجالس شورای اسلامی دوره‌های گذشته کوتاهی و اهمال کرده‌اند.

به گزارش تبریز بیدار ،  بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر تبریز در 4 سال گذشته، بیانگر این واقعیت است که شورای پنجم به‌جای آنکه محملی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی تبریز باشند، از اهداف اصلی خود دور شده و به باندبازی و لابی تبدیل شده‌است.

نامگذاری اماکن، هبه و انتصابات؛ بجا مانده از کارنامه مدعیان اصلاحات و تخصص!

بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.

با این‌حال، شورای شهر تبریز که در 4 سال گذشته در اختیار مدعیان اصلاحات و مدعیان تخصص شهری بوده، جز تغییر نام چند خیابان، هبه و عزل و نصب مدیران کارکرد چشمگیری نداشته است.

دومینوی بازداشت ها 

از سویی موج دومینووار بازداشت مدیران شهرداری تداعی‌گر تکرار تجربه شورای چهارم شهر تبریز شده است. در سال های اخیر شورای پنجم نه‌تنها از اهداف خود دور شده بلکه باعث بروز و ظهور اختلافات میان اعضا، شائبه های ایمنی پروژه، شائبه مفاسد اقتصادی و دستگیری شده است.

 در این مدت چند شهردار منطقه، مدیران میانی و حتی رئیس شورای شهر بازداشت شدند که البته همگی متهم هستند و حکمی صادر نشده است.

چند وقت پیش بود که خبر بازداشت یکی از مدیران مناطق شهرداری در پی حادثه خیابان طالقانی تبریز و فوت کودک خبر ساز شده بود.

در شورای چهارم شهر تبریز نیز 4 عضو بعد از بازداشت و صدور حکم محکومیت، سلب عضویت شده بودند، البته یکی از این اعضا از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

اما و اگرهای افزایش تعداد عمارت نشین تبریزی

بی‌تردید فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا که برای برگزاری و تشکیل آن، چه از لحاظ سخت‌افزاری چه ازلحاظ نرم‌افزاری، بودجه‌های هنگفتی حیف‌ومیل می‌شود، آن است که مردم در سرنوشت و اداره محلی مشارکت داشته باشند حال‌آنکه در صورت انحلال شوراها، خسارت بزرگی به مردم وارد می‌شود.

علاوه‌بر آن، آمار تعداد بازداشت‌ مدیران شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر و تخلفات در دیگر شهرداری‌ها گویای این واقعیت است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده و مجالس شورای اسلامی دوره‌های گذشته، درخصوص عمل به آنچه اصل هفتم قانون اساسی بر دوش آن نهاده است، کوتاهی و اهمال کرده‌اند.

کمتر از 8 ماه به ششمین دوره از انتخابات شورای شهر مانده است و خبرهای غیررسمی از احتمال افزایش تعداد اعضای شورای شهر تبریز از 13 عضو به 21 عضو حکایت دارد که البته از سوی راجع رسمی تایید نشده است.

ضرورت طرحی نو درافکندن مجلس

بنا بر آنچه در فوق آمد، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم بایستی قانون انتخابات شوراها و  قانون شهرداری‌ها را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد. بدون تردید طرحی نو در افکندن و تحول در ساختار شوراهای اسلامی شهر و روستا و تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد این نهاد و اعضای شوراها می‌تواند برگ زرینی در کارنامه این مجلس باشد.