تبریزبیدار
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵:۱۶ شناسه خبر : ۱۰۸۱۱۵۱

بیگی در گفتگو با تبریزبیدار مطرح کرد؛

دولت در بودجه 1400 پروژه ملی برای تبریز تعریف نکرده

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لحاظ نشدن سهمی برای تبریز در پروژه های ملی در سال آینده، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور، شروع یک پروژه جدید امکان پذیر نیست.

احمدعلیرضا بیگی در گفتگو با تبریز بیدار با بیان اینکه لایحه بودجه 1400 بر مبنای واقعیت ها تنظیم نشده، افزود: سهم نفت در این بودجه بالاتر از مقدار واقعی برآورد شده که اساساً این مقدار سهم نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. همچنین یکسری هزینه ها منظور نظر شده که تأمین آنها امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه متناسب با مقتضیات و شرایط کشور در نظر گرفته نشده، گفت: دولت فعلی که  تا شهریور سال 1400 سر کار است، شرایط دولت آینده را در نظر نگرفته است. مسأله بودجه چالش جدی بین مجلس و دولت خواهد بود و مجلس ناچار خواهد که موضوعات بسیاری را متناسب با موقعیت های کشور تغییر دهد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مواجهه دولت با بودجه سبک و غیر مسئولانه است. از کیفیت تقدیم کردن بودجه به مجلس می‌توان پیش بینی کرد که وضعیت بودجه چگونه خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت پروژه های مهم تبریز مانند مترو، انتقال آب ارس به تبریز، ساماندهی حاشیه نشینی و... در بودجه 1400 گفت: دولت در یک شرایطی نیست که بتواند عنایت قابل توجهی به موضوعات عمرانی داشته باشد؛ افزایش سهم پروژه های عمرانی در بودجه بسیار کم است که در اینصورت پروژه های عمرانی به نتیجه نخواهد رسید.

بیگی ادامه داد: در بودجه 1400 سهمی برای تبریز در پروژه های ملی نداریم و با توجه به شرایط کشور، شروع پروژه جدید امکان پذیر نیست؛ فقط می‌توان برخی پروژه‌ها مانند مترو و... را تکمیل کرد.

این نماینده مجلس بیان داشت: بودجه دخل و خرج دولت را نشان می‌دهد و دولت غیر مسئولانه با موضوع بودجه رفتار کرده که جای تأسف دارد. انتظار این بود که بودجه بر اساس اولویت ها باشد که بتوان در زندگی مردم گشایشی ایجاد کند.

بیگی با بیان اینکه مجلس یازدهم سه ماه از عمر شش ماهه خود را صرف تغییرات در بودجه کرده بود؛ افزود: انتظار می‌رفت که دولت بر مبنای ساختار تغییر یافته توسط مجلس اقدام به تنظیم بودجه می‌کرد ولی این اتفاق نیفتاد و متاسفانه تنظیم بودجه از سوی دولت صرفاً از روی رفع تکلیف انجام شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: دولت در جریان تقدیم بودجه 1400 حاضر به مواجهه با نمایندگان مجلس نشده و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز برای تحویل لایحه به مجلس نیامد تا مشخصات بودجه را بیان کند و این خود یک نشانه قابل توجهی است که نوع مواجهه دولت با بودجه به نوع غیر مسئولانه بوده است.