تبریزبیدار
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲:۵۲ شناسه خبر : ۱۰۸۱۲۵۵

تبریزبیدار بررسی می کند؛

ادعای شهردار را شورای بعدی اثبات می کند!

ادعای شهردار فعلی تبریز نیز با توجه به مدل نظارتی شورا که فرد محور و گروه محور است می تواند در صورت تغییر تیم هدایت کننده شورای شهر در دوره بعدی مورد سنجش قرار گیرد.

به گزارش تبریز بیدار ، در جلسه اخیر شورای شهر تبریز، فرج محمد قلیزاده، عضو شورا گفته است: «در شورای قبل ۱۶ میلیارد تومان مازاد بر عملکرد به پیمانکاران پرداخت شده است. پس چرا نهادهای ناظر جلوی این کارها را نگرفته اند؟ باید با پیگیری های نهادهای نظارتی این مبلغ به صندوق برگردد.»

وی همچنین اضافه کرده که «این مبلغ در زمان دلار ۳ هزار تومانی پرداخت شده است.» 


ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز نیز گفته «این اتفاقات باید درس عبرتی برای ما باشد. افتخارمان این است که در این دوره از این قبیل اتفاقات رخ نداده است.»

از ادعا تا اثبات

عضو همیشه منتقد شورای براساس اسنادی که منتشر نشده معتقد است در زمان شورا و شهرداری سابق 16 میلیارد تومان حیف و میل شده است و دستگاه های نظارتی باید نسبت به این مساله ورود کنند، قدم اول برای اثبات ادعا و ورود دستگاه نظارتی (بخوانید دستگاه قضایی) انتشار اسناد مورد ادعا و ارسال آن برای نهاد نظارتی است.

نظارت ناکارآمد شورا بر بودجه شهرداری

نکته دیگر اینکه این ادعا در صورت اثبات نشان از نقص همیشگی سیستم شهرداری در مساله نظارت را عیان می کند، شورای شهر ناظر شهرداری است و اگر زمانی حیف و میلی، مصوبه شورا یعنی نهاد ناظر را داشته باشد آن حیف و میل قانونی تلقی می شود و از آنجایی که هیچ ناظر دیگری به مانند دیوان محاسبات بر دخل و خرج بودجه شهرداری نظارت ندارد، این چنین می شود که در دوره های بعدی شورا و شهرداری افرادی برای اثبات مصلح بودن خود یا برای مطامع دیگر اسناد حیف و میل را رو می کنند تا دستگاه نظارتی ورود کند، حال آنکه اگر نظارت بر بودجه شهرداری به صورت آنلاین و مستقل از سیستم شهرداری باشد دیگر کشف فساد به سالهای بعدی و امیال افراد موکول نمی شود.

ادعای شهردار را شورای بعدی اثبات می کند

ادعای شهردار فعلی تبریز نیز با توجه به مدل نظارتی شورا که فرد محور و گروه محور است می تواند در صورت تغییر تیم هدایت کننده شورای شهر در دوره بعدی مورد سنجش قرار گیرد، سیستم شهرداری به گونه ای غیرنظارت پذیر است که سخت است کسی ادعا کند دوره او پاک دسترین دوره بوده و تیم بعدی شهرداری خواهد گفت که چه فسادهایی در زمان فعلی وقع یافته یا نیافته است، القصه تا زمانی که سیستم نظارتی مستقل و قانونی نظارتی نداشته باشد، سیستم شهرداری ها جز فسادزاترین ها خواهد ماند و ادعا کاری پیش نخواهد برد.