تبریزبیدار
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴:۵۱ شناسه خبر : ۱۰۸۱۴۰۶

تبریزبیدار بررسی می کند؛

بی خبری های بعد از دستگیری!

برای بسیاری محل سوال است که نتیجه دستگیری ها و رسیدگی به اتهامات به کجا رسیده و چرا جز خبر دستگیری که رسانه ای می شود دیگر خبری از پرونده منتشر نمی شود؟

به گزارش تبریز بیدار ، در روزهای اخیر  دستگیری برخی کارکنان شهرداری تبریز خبری شد، این در حالی بود که در ماه های اخیر دستگیری شهردار سابق و رئیس شورای شهر فعلی تبریز نیز رسانه ای شده بود!

خبر دستگیری مدیرکل سابق و بازنشسته میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی و برخی عوامل سابق این اداره نیز خبری بود که بر خبرهای دستگیری گذشته افزوده شد!

مقابله با رانت و فساد مطالبه عمومی مردم از مسئولین دستگاه های امنیتی و قضایی است اما نکته ای که باید بدان توجه شود اطلاع رسانی در خصوص روند پرونده های دستگیری است.

اکنون برای بسیاری محل سوال است که نتیجه دستگیری ها و رسیدگی به اتهامات به کجا رسیده و چرا جز خبر دستگیری که رسانه ای می شود دیگر خبری از پرونده منتشر نمی شود؟

عدم اطلاع رسانی در خصوص نتایج دستگیری ها افکار عمومی را با شبهاتی روبرو می کند و زمینه موج سواری عوامل و شبکه های فساد می شود!