تبریزبیدار
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۲۱:۱۵ شناسه خبر : ۱۰۸۱۴۳۷

تبریزبیدار بررسی می کند؛

بورس ناجی یا بلای جان مردم!

بسیاری معتقدند که دولت با جوسازی و حتی به صورت دستوری بورس را رشد داده و پس مدتی کنار کشیده و سرمایه مردم سوخت شده است.

سرویس اقتصادی تبریز بیدار از اواخر سال 98 جوی میان مردم افتاد و افراد سرمایه خود را وارد بورس کردند و به یکباره کدهای بورسی افزایش تاریخی داشت و این یعنی سرمایه های کوچک و بزرگ وارد این بازار شده بود، با ورود سرمایه ها بورس روزهای سبزی را به خود می دید و این باعث می شد افراد و سرمایه های بیشتری وارد بورس شوند و شتاب رشد شاخص بی سابقه باشد.

دولت نیز از آنجایی که با کسری بودجه مواجه بود بر امید واهی به بورس دمید و سعی کرد سهم های خود را با قیمت چند برابری سال 98 بفروشد و هم تامین کسری کند و هم کنترل نقدینگی، اما به یکباره از اواسط تابستان 99 روزهای بد بورس شروع شد و تا امروز ادامه دارد و سرمایه بسیاری از افراد در این بازار به نصف و حتی کمتر کاهش پیدا کرده و حال انگشت اتهام به سمت دولت است.

بسیاری معتقدند که دولت با جوسازی و حتی به صورت دستوری بورس را رشد داده و پس مدتی کنار کشیده و سرمایه مردم سوخت شده است و برخی نیز نقش کلان سرمایه داران و بانک ها را در سقوط بورس موثر می دانند که با ورود پرحجم، رشد حبابی را ایجاد و با بیرون کشیدن سرمایه کلان، جیب سرمایه داران خرد را خالی کرده اند.

برخی نیز معتقدند عدم حرفه ای بودن ورودی های جدید بورس که از اواخر سال 98 به این بازار روی آورده اند از یک طرف و آزادسازی 60 درصدی سهام عدالت موجبات سقوط را فراهم کرده است، تمامی این دلایل می تواند درست یا غلط باشد اما آنچه در بورس ایران حضور جدی ندارد نظارت موثر و دقیق است که امکان کلاه برداری رسمی را کاهش دهد. زمانی که نظارت موثر نباشد، دولت، بانک، کلان سرمایه دار و هر کس دیگر می تواند با بازی ها مختلف جیب سرمایه دار خرد را خالی کند و در نهایت افراد را به سمت تجمع خیابانی سوق دهد!

سال 96 نیز عدم نظارت چندین ساله بر موسسات مالی باعث شد تعداد متنابهی از افراد سرمایه خود را در این موسسات از دست بدهند و کشور وارد یک چالش اقتصادی و اجتماعی شود، همین مساله امروز خود را در بورس نشان داده و کشور آبستن یک چالش اقتصادی ، اجتماعی به دلیل سقوط بورس است که این مساله ورود جدی مجلس برای تحقیق و تفحص از بورس و ورود قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران را می طلبد.


انتهای پیام/