سرویس : فرهنگی و اجتماعی , شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۲:۵۹ شناسه خبر : ۱۰۶۹۸۴۵

اقتراح/

نظرتان درباره ممنوعیت نصب داربست های تبلیغاتی و جمع آوری صندوق های صدقات از سطح شهر چیست؟

۳ اقدام معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز در حوزه ممنوعیت نصب داربست‌ها و بنرهای تبلیغاتی، جمع آوری صندوق‌های صدقات و طرح جایگزینی بنرهای مزین به تصاویر شهدای گران‌قدر دفاع مقدس با بازخوردهای متفاوتی در میان رسانه‌ها و شهروندان مواجه شده است. حال در این شرایط، نظر شما در این رابطه چیست؟

به گزارش تبریز بیدار ، در هفته‌های گذشته علی‌رغم آغاز رخداد تبریز 2018، عمده توجه شهروندان و رسانه‌ها به موضوعات حاشیه‌ای در بحث مدیریت شهری تبریز تبدیل‌شده است.

اگر از بحث انتصابات درون شهرداری و استخدام‌ها بگذریم، 3 اقدام معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز در حوزه ممنوعیت نصب داربست‌ها و بنرهای تبلیغاتی، جمع آوری صندوق‌های صدقات و طرح جایگزینی بنرهای مزین به تصاویر شهدای گران‌قدر دفاع مقدس با بازخوردهای متفاوتی در میان رسانه‌ها و شهروندان مواجه شده است.

✅حال در این شرایط، نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا با نصب بنر و داربست در سطح شهر موافق هستید؟

✅آیا با گفته معاون خدمات شهری شهرداری موافق هستید که می‌گوید «داربست‌ها جان و مال شهروندان را تهدید می‌کردند»؟

✅ آیا با جمع‌آوری و نصب مجدد صندوق صدقات موافق بوده‌اید و اینکه این نصب مجدد تغییر محسوسی در وضعیت محیطی شهر تبریز ایجاد کرده است؟