پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۱۴:۳۹ شناسه :۱۰۷۶۲۵۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان ‎شرقی مطرح کرد

ورود ۴ نفر به بازار کار در استان به‌ ازای خروج هر نفر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان ‎شرقی سنین ۲۰ تا ۲۴ را سن ورود بالقوه به بازار کار و سنین ۶۰ تا ۶۴ سال را نیز سن خروج بالقوه از بازار کار عنوان کرد و گفت: هرم سنی سال ۹۵ استان ورود ۴ نفر به بازار کار به‌ازای خروج هر نفر را نشان می دهد.

به گزارش تبریز بیدار ،داود بهبودی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر صنعت تشکیل شد، اظهار کرد: جمعیت استان در بازه سنی 20 تا 35 سال بخش عمده بوده و جمعیت 0 تا 4 سال ما نیز افزایش یافته و برای 20 سال آینده شاهد موج جمعیتی جدیدی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت ما از میانگن کشوری پایین است، افزود: نرخ مشارکت آذربایجان شرقی همواره بیش از میانگین کشوری است و سنین 15 تا 64 سال در استان بیش از میانگین کشوری در بازار کار حضور دارند.

بهبودی در ادامه به تبیین وضعیت اقتصادی استان پرداخت و تصریح کرد: سهم جمعیتی ما نزدیک پنج درصد و سهم محصول ناخالص داخلی چهار درصد است؛ در واقع سرانه محصول داخلی ما 70 درصد میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه سهم محصول ناخالص داخلی استان از محصول ناخالص داخلی کشور در سال 1380 نزدیک به پنج درصد و  در سال 1393 ، چهار درصد، افزود: رشد متوسط سالانه محصول ناخالص داخلی کشور بین سال‌های 1380 الی  1393، 21 درصد و استان 19 درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان افزود: نسبت سرانه محصول ناخالص داخلی استان به کشور در سال 1380، حدود 75 درصد  و در سال 1393، 71 درصد بوده و بین سال‌های 1380 الی  1393 رشد متوسط سالانه حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور  19.4 درصد و استان 8.5 درصد است.

وی با بیان اینکه سهم استان از مجموع سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور در سال 1380، 12.1 درصد و در سال 1393 ، 3.2 درصد است، افزود:  سرمایه‌گذاری‌های صنعتی براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادرشده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت است.

بهبودی میانگین رشد سرانه محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) استان و کشور را به ترتیب 20 و 22 درصد عنوان و اضافه کرد: رتبه استان آذربایجان شرقی (از نظر رشد)  28 و از نظر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) استان در کشور 20 است.

وی در ادامه میانگین رشد ارزش افزوده صنعت استان و کشور را نیز به ترتیب 18.8 و 20.8 درصد اعلام کرد و افزود: رتبه ارزش افزوده صنعت آذربایجان شرقی در کشور هفت و رتبه سرانه ارزش افزوده صنعت استان نیز 12 است.