سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸:۱۳ شناسه :۱۰۷۷۰۲۶

تبریزبیدار گزارش می دهد؛

ساختمان متروکه تهدیدی برای شهروندان / علاج قبل واقعه باید کرد

شهروندی با ارسال تصاویری به تبریزبیدار می گوید: اینجا دارائی دوم،کوی چهار دربنها، روبروی مسجد حسینیه، بن بست حسینی است. ساختمانی که چندین ساله بدون سکنه و متروکه است، در حال ریزش بوده و تهدید خطر جانی برای اهالی محل وجود دارد.

به گزارش تبریز بیدار ، مدتی قبل یکی از شهروندان با ارسال فیلم و تصاویری از این وجود یک مِلک متروکه  خالی از سکنه در منطقه دارایی دوم تبریز، نسبت به خطرات احتمالی آن برای اهالی هشدار داده بود.

این شهروند با ارسال تصاویر و فیلم که در کانال تلگرامی سایت با آدرس (t.me/tabrizebidar) منتشر شده، به تبریزبیدار می گوید:  اینجا دارائی دوم،کوی چهار دربندها، روبروی مسجد حسینیه، بن بست حسینیه است. ساختمانی که چندین ساله بدون سکنه و متروکه است، در حال ریزش بوده و تهدید خطر جانی برای اهالی محل وجود دارد.

Image title

وی ادامه می دهد: این ساختمان موروثی است و ورثه آن نیز  در خارج از کشور اقامت دارند و به حال خود رها شده است.

Image title


این شهروند تبریزی در خصوص پیگیری های اهالی محل برای دفع این خطر می گوید: بطور متعدد از شهرداری علی الخصوص شهرداری منطقه 10 که  در حوزه  استحفاظی آن منطقه است، بصورت نامه نگاری، تلفنی و حضوری پیگیری شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ  نتیجه ای در بر نداشته است.

نظر به اهمیت موضوع و ضرورت اقدام عملی برای دفع خطرات احتمالی آتی برای شهروندان موضوع را با شهردار منطقه 10 تبریز مطرح کردیم که وی نیز لزوم ورود مدعی العموم به پرونده را مطرح کرد.

رسول وظیفه شناس به تبریزبیدار می گوید: بدون دستور دادستان نمی توان این ساختمان را تخریب کرد.

شهردار منطقه 10 تبریز خاطر نشان می کند: اهالی باید درخواست کتبی خود را تحویل شهرداری دهند تا حکم تخریب از دادستان گرفته شود.

اظهارات این مقام مسئول در شهرداری به استحضار شهروندان ساکن آن منطقه رسیده و پیگیری های تبریزبیدار تا حصول نتیجه تداوم خواهد داشت.