دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۵۳:۰۶ شناسه :۱۰۸۰۳۴۷

عقب ماندگی‌های آزادراه تبریز- سهند در دو سال اخیر جبران شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: عقب ماندگی‌های آزادراه تبریز_سهند در دو سال اخیر جبران شده است

به گزارش تبریز بیدار ، داوود بهبودی در بازدید از روند تکمیل آزادراه تبریز_سهند، گفت: مجموعه اقدامات و وسعت کاری که در شهر جدید سهند انجام گرفته برایم جالب بود چرا که این امر نتیجه همدلی و تلاش شرکت عمران شهر سهند است.

وی افزود: در شرایط کرونایی و زمانی که همه از نبود اعتبار و وجود رکود حرف می‌زنند، در بازدید ارزشمندی کهاز شهر جدید سهند داشتیم، این شهر را در قالب «کارگاه عمرانی» مشاهده کردیم.

وی با اشاره به این که پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوچک استان با سرعت بیشتری در حال انجام هستند، گفت: مجموعه خدمات و رویکرد باغ ویلا که برای شهر سهند تعریف شده، بافت شهری و جمعیتی را متحول کرده و این شهر را به پایگاه گردشگری استان در مسیر کندوان تبدیل خواهد کرد.

بهبودی افزود: چالش‌های پیش رو هم‌چون کمبود امکانات و مسائل آموزشی و اجتماعی با بهره برداری از پروژهها و نشستهای مشترک رفع و جذب منابع را سبب خواهد شد.

رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو نیز در این دیدار گفت: تعامل سازنده بین شرکت عمران شهر سهند و نهادها و ادارات مختلف توسعه شهر را سبب شده است.

وی گفت: شهر جدید سهند قابلیت سرمایه گذاری بسیار بالایی دارد که با بهره برداری از پروژههای تعریف شده و دهکده ورزشی، شهر جدید سهند را به قطب گردشگری تبدیل خواهد شد.

وی با گلایه از کمبود اعتبارات در شهر جدید سهند، افزود: با وجود جمعیت 140 هزار نفری شهر جدید سهند و کمبود امکانات در شهر، شرکت عمران کمبودها و نواقصات را جبران کرده و ضرورت دارد به مسایل و مشکلات شهر نیز اهتمام ویژه داشت.

 عباس مصطفوی، مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند، گفت: بیش از 50 درصد تملک اراضی آزاد راه در طول دو سال انجام گرفته و به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.