تصویر/ ۴ مجری که کاندیدا شدند!

چهار مجری تلویزیون که نامزد انتخابات مجلس دهم شدند!

عکس: 4 مجری که کاندیدا شدند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.