فیزیکدانی که زباله جمع می‌کند+عکس

“رمضان گزر” شهروند ۳۷ ساله ترکیه‌ای که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اینونو در شهر مالاتیا ترکیه اخذ نموده برای سیر کردن شکم چهار فرزند و همسرش به جمع آوری زباله‌های بازیافتی روی آورده است. اردوغان که با توهم نوعثمانی‌گری منطقه را در کام خشونت و جنایت گروه‌های تروریستی همچون داعش فرو برده موجب ایجاد بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ترکیه شده است.

به گزارش تبریز بیدار، “رمضان گزر” شهروند ۳۷ ساله ترکیه‌ای که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اینونو در شهر مالاتیا ترکیه اخذ نموده برای سیر کردن شکم چهار فرزند و همسرش به جمع آوری زباله‌های بازیافتی روی آورده است. اردوغان که با توهم نوعثمانی‌گری منطقه را در کام خشونت و جنایت گروه‌های تروریستی همچون داعش فرو برده موجب ایجاد بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ترکیه شده است.

Image title

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.