سوء استفاده انتخاباتی از شهرزاد!+عکس

یکی از نامزدها از لوگوی سریال شهرزاد برای طراحی فامیلی خود استفاده کرده است.

به گزارش تبریز بیدار، کافه سینما با انتشار این عکس نوشت: یکی از نامزدها از لوگوی سریال شهرزاد برای طراحی فامیلی خود استفاده کرده است.

سوء استفاده انتخاباتی از شهرزاد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.