اتفاق جالب در خبر ساعت ۱۴ سیما +عکس

در بخش خبری ساعت ۱۴ امروز شبکه اول اتفاق جالبی رخ داد.

به گزارش تبریز بیدار طبق روال همیشه قبل از شروع اخبار ساعت ۱۴ یک حدیث از یکی از امامان معصوم پخش می شود که امروز تفاوت جالبی با روزهای گذشته داشت.

 

در حدیث امروز این بخش خبری شبکه اول حدیثی از امام کاظم (ع) با این مضمون پخش شد:«خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامت اند».

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.