مردم نگران نباشند؛

زلزله ترکیه هیچ تغییری در گسل تبریز ایجاد نکرده

به گفته متخصص زمین شناسی مهندسی زلزله ترکیه هیچ تغییری در گسل تبریز ایجاد نکرده است.

به گزارش تبریزبیدار، استاد دانشگاه تبریز و متخصص زمین شناسی مهندسی گفت: زلزله ترکیه که مسبب آن گسل آناتولی شرقی است، هیچ گونه تغییری در گسل تبریز ایجاد نکرده است و شهروندان تبریزی نباید نگران آن باشند.

وی افزود: گسل های تبریز و سیه چشمه از نوع درون پلیت یا درون صفحه ای است در حالی که گسل آناتولی شرقی به هیچ عنوان ارتباطی با گسل تبریز ندارد و هیچ خطری برای شمالغرب ایران ایجاد نمی کند.

وی تصریح کرد: حرکت گسل تبریز در سال حدود ۲ تا چهار میلی متر است، شرایط گسل تبریز نسبت به سال های پیش تغییری نکرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.