احیا ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی

احیا ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در ۵ ماهه امسال ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی احیاء شده است، گفت: از ۵۶ واحد احیاء شده، تعداد ۱۵ مورد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی بوده و ۱۵ واحد دیگر نیز خارج از آن می باشد.

چند سال طول می‌کشد تا یک تبریزی با پس اندازش خانه بخرد؟!

چند سال طول می‌کشد تا یک تبریزی با پس اندازش خانه بخرد؟!

با قیمت های موجود مدت زمان مورد انتظار برای خرید یک خانه ۷۰ متری برای حداقل‌بگیران (کارگران)، در صورتی که یک سوم دستمزدشان را پس انداز کنند، حدود ۸۷ سال است. از آن جایی که امید به زندگی در کشور ۷۴ سال است، یعنی خرید خانه در تبریز برای حداقل‌بگیران دست نیافتنی شده است.