واکنش فرمانده جبهه مقاومت به روابط اسرائیل و آذربایجان / ابطحی: اسرائیل فرصتی برای حیات ندارد که بخواهد در منطقه نتیجه بگیرد

واکنش فرمانده جبهه مقاومت به روابط اسرائیل و آذربایجان / ابطحی: اسرائیل فرصتی برای حیات ندارد که بخواهد در منطقه نتیجه بگیرد

همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی در واکنش به روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان گفت: اسرائیل فرصتی برای حیات ندارد که بخواهد در منطقه نتیجه بگیرد.