عدم صدور شناسنامه برای اسامی ترکی، بزرگنمایی و غیرواقعی است / اسامی ترکی و اسلامی بین نام های پرطرفدار در استان

عدم صدور شناسنامه برای اسامی ترکی، بزرگنمایی و غیرواقعی است / اسامی ترکی و اسلامی بین نام های پرطرفدار در استان

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی در گفتگو با تبریزبیدار اظهار داشت:در بین فراوانی اسم ها، اسامی ترکی بین پنج اسم اول از لحاظ فراوانی جای دارند پس اینکه اسامی ترکی صادر نمی شوند واقعیت ندارد.

مسجد گریزی جوانان با رفتار سلطنتی هیات امنا! / از رئیس جمهور خواستم جلوی مسئولین بی کفایت را بگیرد

مسجد گریزی جوانان با رفتار سلطنتی هیات امنا! / از رئیس جمهور خواستم جلوی مسئولین بی کفایت را بگیرد

مادر شهید مدافع امنیت حسین اجاقی گفت: باید مساجد را بعنوان یک سنگر حفظ کرد. متاسفانه الان در مساجد، هیئت امنا با تشکل ها ارتباط خوبی ندارند. متاسفانه در اکثر مساجد، هیئت امنا به صورت سلطنتی اداره می شود و نمی خواهند بستر را برای فعالیت جوانان فراهم کنند.