حسن روحانی در نشست خبری:

قیمت بنزین را افزایش ندادیم

اظهار نظر روحانی در خصوص افزایش قیمت بنزین: قیمت بنزین را افزایش نداده ایم.

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.