هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تبریز

روز خنده های صادق نجفی

هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تبریز برگزار گردید.


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.