معاون اول رئیس‌جمهور:

شاید حامل‌های انرژی دوباره گران شود!

گروه اقتصادی: با وجود افزایش چندباره قیمت حامل‌های انرژی در ۱۵ ماه اخیر، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال افزایش مجدد قیمت حامل‌ها خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ آب و برق و گاز در اسفند ۱۳۹۲ و اسفند ۱۳۹۳ و نرخ بنزین در اردیبهشت ۱۳۹۳ و خرداد ۱۳۹۴ افزایش یافته بود اما اسحاق جهانگیری باز هم از احتمال افزایش نرخ‌ها خبر می‌دهد.

وطن امروز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.