روز دوم رقابتهای شنای مسافت کوتاه قهرمانی کشور جام آذربایجان پسران کشور – تبریز

در روز دوم یک رکورد ملی شنای مسافت کوتاه زیر ۱۵ سال کشور در تبریز شکست .

به گزارش تبریز بیدار، در روز دوم رقابتهای شنای مسافت کوتاه قهرمانی کشور جام آذربایجان پسران کشور در تبریز یک رکورد ملی شنای مسافت کوتاه زیر ۱۵ سال کشور در تبریز شکسته شده و برترین های ۴ ماده دیگر معرفی شدند.

در روز دوم رقابتها در ماده ۱۰۰ متر آزاد امیر محمد عزیزی مقدم از امیر مرشد البرز توانست رکورد ۵۶ ثانیه و ۱۶ صدم ثانبه را ثبت و رکورد این ماده را در کشور در این رده سنی بهبود بخشد.
در این ماده رادمهر ملکی از زنجان توانست به مقام دومی برسد و  سید اریا خیابانی از قزوین در رده سومی ایستاد.
در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی تیم اصفهان با زمان ۴ دقیقه و ۸ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه اول شد و تیمهای قزوین و زنجان دوم و سوم شدند.
در ماده ۲۰۰ متر قورباغه علی سراوند از کرمانشاه با زمان ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه اول شد و علیرضا ملکی از نیل آموزش و پرورش تهران دوم شد و متین شجاعی از زنجان سوم شد.
در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی علیرضا ملکی از آموزش و پرورش تهران با زمان ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه اول شد و ماله میر پگینی از قزوین دوم و متین سهران از اصفهان سوم شد.
۵ ماده دیگر امروز بعد از ظهر برگزار و رقابتها امروز چهارشنبه به پایان خواهد رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.