بابایی اقدم مطرح کرد:

فرایند فعلی تهیه بودجه در تناقض آشکار با استراتژی توسعه است

متاسفانه فرایند تهیه بودجه شهرداری بدین صورت است که عمدتا مرحله نیاز سنجی توسط خود شهرداری اعم از مناطق و مرکز صورت می گیرد

سرویس اجتماعی تبریز بیدار؛
 
بودجه مهمترین سند و دستور العمل هر سازمان و نهاد است و همواره مدیریت سازمانها تلاش می کنند که در تنظیم بودجه بالاترین دقت و حوصله کارشناسی و فنی را رعایت کنند و مسلما این حوصله و دقت برای نهادهایی از قبیل شهرداری به واسطه آنکه منابع و درآمدهایش از شهروندان اخذ می شود، ضرورتی دو چندان می‌یابد.

حال با فرا رسیدن نیمه دوم سال، نمایندگان مردم در شورای شهر خود را آماده بررسی و تصویب بودجه سال آتی می کنند که می شود جلسه این هفته  شورای شهر را نقطه شروع این امر دانست، لذا  برای آگاهی بیشتر در خصوص لزومات و مشکلات فرایند بررسی بودجه با فریدون بابایی اقدم به گفت و گو پرداختیم.

این عضو شورای شهر با اهمیت خواندن بودجه در کم و کیف خدمات رسانی به خبرنگار تبریز بیدار گفت: یکی از مهم ترین وظایف شورای اسلامی در حوزه سیاست گذاری بررسی بودجه پیشنهادی شهردار و تصویب آن می باشد.

وی افزود: متاسفانه فرایند تهیه بودجه شهرداری بدین صورت است که عمدتا مرحله نیاز سنجی توسط خود شهرداری اعم از مناطق و مرکز صورت می گیرد و گزارش جمع بندی شده آن به صحن شورای شهر ارسال می گردد که این امر در تناقض آشکار با استراتژی توسعه از پایین به بالا می باشد که عمدتا در ادبیات توسعه توصیه گردیده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تصریح کرد: علاوه بر نقیصه عمده عدم نیاز سنجی توسط مردم و به ویژه نمایندگان ایشان در پارلمان محلی، فقدان ساختارهای تعریف شده در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری در مجموعه شورا امکان هرگونه کار کارشناسی و علمی را در این مرحله توسط شورا را ناممکن ساخته است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان شد: با توجه به مسائل مذکور، شاهد این هستیمکه بررسی بودجه شهر، صرفا به چند جلسه در صحن شورا محدود می گردیده و به دلیل عدم اختصاص جلسات کافی و منظم، بودجه با شتابزدگی خاصی در صحن شورا و همراه با شرط و شروط و اما و اگرهایی مورد تصویب قرار می گیرد به نحوی که بعضا بدلیل قانون گریزی و اشکالات متعدد با سد فرمانداری برخورد کرده و تصویب آن با هاله ای از ابهام مواجه می شود و متاسفانه بهترین ایام فصل کاری بدین شکل از بین رفته و کم وکیف پروژه های عمرانی را به بدترین شکل ممکن تحت الشعاع خود قرار می دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.