وزیر امور دینی ترکیه:

پ.ک.ک در تلاش برای جدا کردن کردها از امت اسلام است / داعش برای نابودی اسلام ایجاد شد

اقدامات پ.ک.ک در داخل ترکیه دارای ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز هست. برای این که برادران کرد ترکیه را از اسلام جدا کنند و بدین ترتیب به تمامیت ترکیه آسیب بزنند حملات فرهنگی گوناگونی صورت داده اند.

به گزارش تبریز بیدار  به نقل از خبرگزاری آناتولی، مهمت گورمز، وزیر امور دینی ترکیه در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری عنوان کرده است: اقدامات نظامی حزب کارگران کردستان (PKK) در داخل ترکیه به ارزش های اسلامی این کشور آسیب زده است. ارزش های دینی در ترکیه یکی از مولفه های بسیار مهمی است که می تواند اتحاد مردم این کشور را تامین کند. این ارزش های دینی همواره در طول تاریخ نیز با سیاست های دولتی در ادوار مختلف آسیب دیده است. اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته است می تواند زمینه لازم برای اشتباهات جدید را نیز فراهم کند.

وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: اقدامات پ.ک.ک در داخل ترکیه دارای ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز هست. برای این که برادران کرد ترکیه را از اسلام و اسلام گرایی جدا کنند و بدین ترتیب به تمامیت ترکیه آسیب بزنند حملات فرهنگی گوناگونی صورت داده اند. اقدامات پ.ک.ک در ترکیه تنها اقدامات مسلحانه نبوده و نیست. در واقع حرکت کردی پ.ک.ک برای جدا کردن ترک – کرد در ترکیه تنها به مبارزات مسلحانه متوسل نشده است، در عین حال حملات ایدئولوژیکی – فرهنگی گوناگونی صورت گرفته است. هدف از حملات ایدئولوژیکی – فرهنگی پ.ک.ک در ترکیه جدا کردن جامعه ترکیه از یکدیگر، ایجاد تفرقه میان کرد – ترک، جدا کردن کردها از امت اسلام و … است.

گورمز تصریح کرد: اتفاقاتی را که در منطقه خاورمیانه در حال رخ دادن است باید به صورت یک کل در نظر گرفت. در واقع تلاش دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با نام اسلامیت که در حال نابود کردن مدنیت اسلامی است، همان کاری است که پ.ک.ک می کند و این کار جدا کردن جامعه کردی از اسلام است. اقدامات داعش و پ.ک.ک در یک جهت قرار دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.