عکس خبری؛

جدل لفظی کوچک زاده و منادی

علیرضا منادی نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر که از جمله حامیان پروپاقرص لاریجانی در مجلس به شمار می رود، انتقاد کوچک زاده از رئیس را بر نتابیده و در مقام دفاع از لاریجانی بر آمد.

به گزارش تبریز بیدار؛ امروز صحن علنی مجلس بخاطر تصویب فوری حزئیات طرح یک فوریتی برجام دقایقی به تنش کشیده شد.کوچک زاده بخاطر این موضوع بشدت از هیات رئیسه و مشخصاً شخص لاریجانی انتقاد داشت. علیرضا منادی نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر که از جمله حامیان پروپاقرص لاریجانی در مجلس به شمار می رود، انتقاد کوچک زاده از رئیس را بر نتابیده و در مقام دفاع از لاریجانی بر آمد. تصویر زیر کاملاً گویاست.

(تصاویر) تنش در صحن علنی مجلس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.