دانستن حق مردم نیست!

مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام مصوب کرد که اموال و دارایی‌های مسئولان “محرمانه” بوده و افشای آن مصداقِ “عملِ مجرمانه” است و “مجازات” دارد!

گروه سیاسی – تبریز بیدار؛سیفی

در کش و قوس بررسی برجام در مجلس که همه نگاه ها به سمت ساختمان مثلثی شکل بهارستان معطوف بود، مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دیده نشد. شاید این نیز از تردستی های مجمع بوده که نمی خواسته این مصوبه خیلی دیده شود. اما مصوبه چه بود؟ 

مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام مصوب کرد که اموال و دارایی‌های مسئولان “محرمانه” بوده و افشای آن مصداقِ “عملِ مجرمانه” است و “مجازات” دارد!


یعنی مردم رسانه ها حق ندارند از میزان دارایی های مسئولان آگاه شوند! یعنی به عبارت بهتر؛ مردم در این فقره نیز نا محرم هستند. 


در این باره گفتنی هایی هست:

اول اینکه مگردانستن حق مردم نیست؟! مگر قرار نبود و نیست که مردم ولی نعمت مسئولان و نظام باشند؟


دوم اینکه؛ مگر مجمعِ تشخیصِ مصلحت شک و شبهه‌ای در اموال و داراییِ مسئولان می‌بیند که مصلحت دیده است آن‌را در زمره‌ی اطلاعاتِ سرّی تصویب کند؟! اگر شبهه‌ای نیست که قاعدتاً نباید باشد، چه ترس و هراسی از مطلع‌شدنِ مردم از میزانِ داراییِ مسئولان وجود دارد؟! 


سوم اینکه: چرا بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، مسئولان همچنان از تسلیم میزان دارایی ها خود به قوه قضائیه اِبا دارند؟ اینکه دیگر تصریح قانون اساسی است.و تاسف انگیز اینکه قوه قضائیه نیز در این باره از ابتدا مماشات کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.