اصلاح طلبان ناکام ماندند؛

جمشید تقی زاده سکاندار جدید منطقه ی آزاد ارس / عرب باغی رفتنی شد

در دو سال اخیر، برخی از جریانات سیاسی از جمله اصلاح طلبان، در صدد کشاندن این نهاد اقتصادی به یک جریان سیاسی بوده و عدم همراهی مدیرعامل وقت با تفکرات جریانات خاص را اهرمی برای برکناری عرب باغی نمایان می کردند.

به گزارش تبریز بیدار، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی ویژه اقتصادی کشور، طی حکمی جمشید تقی زاده را به عنوان مدیرعامل جدید منطقه ی آزاد ارس منصوب کرد.

گفتنی است عرب باغی مدیرعامل پیشین منطقه آزاد ارس، اخیرا طی اظهاراتی جدایی وی از این مسئولیت را شایعه ای بیش ندانسته بود.

وی عدم دسترسی برخی افراد به منافع شخصی از طریق ارس را عامل اصلی بروز برخی شایعه ها دانسته بود و با بیان اینکه سوء استفاده از بیت المال برای اهداف شخصی مغایر با قانون اساسی و ارزش های انقلاب است، اظهار داشت: تا زمانی که در منصب مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس هستم دست فرصت طلبان از هرگونه سوء استفاده کوتاه بوده و قطع خواهد شد.

در دو سال اخیر، برخی از جریانات سیاسی از جمله اصلاح طلبان، در صدد کشاندن این نهاد اقتصادی به یک جریان سیاسی بوده و عدم همراهی مدیرعامل وقت با تفکرات جریانات خاص را اهرمی برای برکناری عرب باغی نمایان می کردند.

این درحالی است که انتصابات ترکان بیشتر رنگ و لعاب اقتصادی و تاحدودی کارگزارانی داشته است. به طوری که چهره ی اقتصادی و تکنوکراتی مدیر بر چهره ی سیاسی او بچربد. در تصدیق این تحلیل می توان بر سوابق اقتصادی و مدیریتی تقی زاده اشاره کرد که در هر دوره ای مسئولیت های کلیدی در این حوزه را در اختیار داشت.

برای مثال،  عضویت در هیات مدیره سازمان صندوق بازنشستگی کشور و عضویت در هیات رییسه این سازمان و نیز  معاونت سازمان تربیت بدنی ، مدیر عاملی شرکت نوسازی ساختمان ایران ، مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری وزارت کشور و ریاست کنفدراسیون آسیا، از جمله ی سوابق تقی زاده می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.