با حکم نجفی؛

تغییرات مدیریتی گسترده در شهرداری تبریز / بهرا حکمی نگرفت

شهردار کلانشهر تبریز با صدور احکام ۹ گانه ای تغییر و تحولات در بدنه مدیریت شهری تبریز را کلید زد.

به گزارش تبریز بیدار، صادق نجفی صبح امروز با صدور احکامی، مدیران تعدادی از مناطق و سازمانهای شهرداری تبریز را تغییر داد.


نجفی در راستای جابجایی مسئولیت ها به منظور چابک سازی ساختار مدیریتی در شهرداری تبریز، با صدور احکام جداگانه ای تغییراتی را در راس مدیران برخی مناطق و سازمانهای شهرداری تبریز انجام داد.


بر اساس حکم شهردار کلانشهر تبریز، مهدی یوسفی شهردار منطقه یک تبریز، فرهاد روشنی شهردار منطقه ۳، سیاوش مکانی شهردار منطقه ۶، فیروز آذری فر شهردار منطقه ۱۱و محمد علی مولاخواه اصل شهردار منطقه ۱۲ تبریز منصوب شدند.


همچنین شهردار تبریز طی احکامی علی فرخی را به سمت مدیرعاملی سازمان زیباسازی ، حسین اکبری را به سمت مشاور شهردار تبریز، ایمان غنی زاده را به سمت سرپرست سازمان عمران و اکبر امجدی را به عنوان قائم مقام سازمان فضای سبز و پارکهای شهرداری تبریز منصوب کرد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.