نتایج رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور(۱۹و۲۰ سال) مسجدسلیمان

اکبر فرهنگی و فرزاد زارعان وزنه برداران آذربایجانشرقی نائب قهرمان رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور(۱۹و۲۰ سال) کشور شدند

به گزارش تبریز بیدار، اکبر فرهنگی و فرزاد زارعان وزنه برداران آذربایجانشرقی نائب قهرمان رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور(۱۹و۲۰ سال) کشور شدند.

مسابقات قهرمانی جوانان کشور ،یادواره زنده یاد استاد بهمن، در رده سنی ۱۹ و ۲۰ سال به مدت ۳ روز در مسجد سلیمان برگزار شد و اکبر فرهنگی در دسته  ۸۵ کیلوگرم و در دسته  ۱۰۵ کیلوگرم فرزاد زارعان وزنه برداران آذربایجانشرقی به مدال نقره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور(۱۹و۲۰ سال) دست یافتند.

در پایان این رقابتها تیم استان خوزستان با ۵۳۱ امتیاز بین ۲۲ تیم از سراسر کشور قهرمان شد.

همچنین علی مکوندی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم تیم خوزستان بعنوان بهترین وزنه بردار انتخاب شد.

بدین ترتیب۵ تیم برتر:

۱-  خوزستان با۵۳۱ امتیاز(اول)

۲- اردبیل با۴۹۶ امتیاز(دوم)

۳-  فارس با۴۷۰ امتیاز(سوم)

۴- اصفهان با ۴۴۰ امتیاز (چهارم)

۵- تهران با ۳۹۳ امتیاز (پنجم)

بر همین اساس نفرات برتر مسابقات قهرمانی جوانان کشور به شرح زیر است:

دسته ۵۶ کیلوگرم:

۱- میلاد رضایی(کردستان): یکضرب ۹۷، دوضرب۱۱۶ و مجموع ۲۱۳ کیلوگرم 

۲- میثم چغاز (کرمانشاه ): یکضرب ۹۱ ، دوضرب۱۱۵ و مجموع ۲۰۶کیلوگرم 

۳- امیر ناروئی (سیستان وبلوچستان): یکضرب ۸۵، دوضرب ۱۰۶ و مجموع ۱۹۱ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم:

۱- عقیلی خواه (اصفهان): یکضرب۱۱۰، دوضرب  126 و مجموع ۲۳۶ کیلوگرم  

۲- سیدعلیرضا طاهریان (اردبیل): یکضرب۱۰۰ ، دوضرب۱۳۰ و مجموع ۲۳۰ کیلوگرم 

۳- مهدی امیری (استان مرکزی) : یکضرب ۱۰۲ ،دوضرب ۱۱۵  مجموع   217 کیلوگرم 

  دسته ۶۹ کیلوگرم :

۱- سامان قربانی(مازندران): یکضرب ۱۱۳، دوضرب ۱۶۶و مجموع ۲۷۹ کیلوگرم 

۲- عباس صادقی (زنجان): یکضرب ۱۲۱، دوضرب ۱۵۷و  مجموع ۲۷۸ کیلوگرم 

۳- علی جوکار (فارس): یکضرب ۱۱۷، دوضرب ۱۵۲و مجموع ۲۶۹ کیلوگرم 

 دسته ۷۷ کیلوگرم :

۱- عماد ممی زاده(تهران): یکضرب ۱۳۶، دوضرب ۱۷۰ و مجموع۳۰۶ کیلوگرم 

۲- رضا زارعی (فارس): یکضرب ۱۴۵، دوضرب ۱۶۰و مجموع ۳۰۵ کیلوگرم

۳- حمید فخر زارع (اصفهان): یکضرب ۱۲۶، دوضرب ۱۶۵و  مجموع ۲۹۱ کیلوگرم 

  دسته ۸۵ کیلوگرم: 

۱- علی مکوندی از خوزستان با وزن بدن (۸۳/۹۵۰ کیلوگرم): یکضرب ۱۴۷، دوضرب ۱۹۰و مجموع۳۳۷ کیلوگرم 

۲- اکبر فرهنگی از آذربایجان شرقی با وزن بدن(۸۴/۴۵۰ کیلوگرم):یکضرب ۱۵۴، دوضرب ۱۸۳و مجموع ۳۳۷کیلوگرم

۳- سید ایوب موسوی از خوزستان با وزن بدن(۸۴/۵۵۰کیلوگرم): یکضرب ۱۵۰، دوضرب ۱۸۷و مجموع ۳۳۷ کیلوگرم 

دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱- مجید زارع ( فارس) : یکضرب۱۵۲ ، دوضرب ۱۹۰و مجموع۳۴۲ کیلوگرم

۲- رضا دهدار ( خوزستان):یکضرب۱۵۷ ، دوضرب ۱۸۱ و مجموع۳۳۸ کیلوگرم

۳- ابولفضل خوردبین مقدم ( بوشهر) :یکضرب۱۵۳ ، دوضرب ۱۷۹ و مجموع ۳۳۲ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم :

۱- میلاد پوررشنو (خوزستان): یکضرب۱۶۰، دوضرب ۱۹۵ و مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

۲- فرزاد زارعان (آذربایجان شرقی): یکضرب۱۵۵، دوضرب ۱۸۵ و مجموع ۳۴۰ کیلوگرم

۳- کیهان ممیوند (لرستان): یکضرب۱۵۴، دوضرب ۱۸۴ و مجموع ۳۳۸ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

۱- پوریا بیگلری (البرز): یکضرب۱۵۱، دوضرب ۱۹۵ و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم

۲- کوهیار فرج پور (مازندران): یکضرب۱۴۷، دوضرب ۱۹۶ و مجموع ۳۴۳ کیلوگرم

۳- محمدجواد نیمچه (یزد): یکضرب۱۵۳، دوضرب ۱۸۸ و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم  

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.