واکنش حاج احمد بالایی نسبت به توهین شبکه گوناز؛

گریه ی هر آذری زبان بر اهل بیت(ع) یک مبارزه محسوب خواهد شد

مداح اهل بیت(ع) گفت: جامعه ی حسینی تبریز بر این اهانت سکونت نکرده و همواره، اهداف پلید یک عده ی قلیل معاند را روشنگری خواهد کرد.

به گزارش تبریزبیدار به نقل از فارس، حاج احمد بالایی دیشب در هیئت مکتب تشیع تبریز با اشاره به اهانت اخیر شبکه ی معاند به اهل بیت(ع) به کمپین ما غلامان ترک اهل بیتیم پیوست اظار داشت: از این لحظه به بعد گریه ی هر آذری زبان بر مصیبت اهل بیت(ع) به منزله ی یک مبارزه محسوب خواهد شد.

وی افزود: جامعه ی حسینی تبریز بر این اهانت سکونت نکرده و همواره، اهداف پلید یک عده ی قلیل معاند را روشنگری خواهد کرد.

حاج احمد بالایی اظهار داشت: درمقابل این پست فطرتهای روزگار باید بگویم ” حق سو کیمی دریایه آخیب یول تاپاجاقدیر/داش آتماق ایله کیمسه اونو دؤندوره بیلمز….دونیاده قارانلیقلار اگر بیرلشه باهم/بیر خیرداجا شمعین ایشیغین سؤندوره بیلمز “

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.